Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Word ook Thuisgever en help statushouders aan een nieuw bestaan

De Thuisgevers is een gedreven organisatie die zich kosteloos inzet voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven sporen we leegstaande panden op die we geschikt maken voor tijdelijke huisvesting. Zo creëren we, met steun van de overheid, samen lokale Thuisgeefinitiatieven. Tegelijkertijd zorgen we voor extra sociale begeleiding door vrijwillige buddy’s.

Meer over de Thuisgevers

Word ook Thuisgever en help statushouders aan een nieuw bestaan

De Thuisgevers is een gedreven organisatie die zich kosteloos inzet voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven sporen we leegstaande panden op die we geschikt maken voor tijdelijke huisvesting. Zo creëren we, met steun van de overheid, samen lokale Thuisgeefinitiatieven. Tegelijkertijd zorgen we voor extra sociale begeleiding door vrijwillige buddy’s.

Meer over de Thuisgevers

Nieuws

Inspiratie

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers