Meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658. Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Logo Thuisgevers

Nieuwe Thuisgeef-initiatieven open in gemeenten Rotterdam en Tholen

Deze week gaan nieuwe Thuisgeef-initiatieven van start in de gemeente Rotterdam en de gemeente Tholen. Verschillende gezinnen van statushouders worden zo versneld gehuisvest via maatschappelijke initiatieven die vanuit de plaatselijke kerken tot stand zijn gekomen.

Rotterdam

In de gemeente Rotterdam openen twee kerkelijke initiatieven samen vier woningen om statushouders versneld te huisvesten. Dit zijn twee nieuwe intiatieven onder de vlag van het project de Thuisgevers .
1. De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven richt een leegstaande pastorie in voor de huisvesting van een gezin dat binnenkort arriveert.
2. In de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand komen drie etagewoningen vrij uit kerkelijke erfenissen. Het gaat om een woning in Rotterdam-Noord en twee in Rotterdam-Zuid. In deze woningen komen vanaf januari 2023 statushouders te wonen.
Het is voor het eerst dat kerken op deze manier met de gemeente samenwerken. De kerken, die elkaar voorheen niet kenden, werken nu ook onderling samen in het Thuisgeef-inititief Rotterdam. Ze organiseren samen tijdelijke huisvesting, verzorgen de inboedel en regelen buddy’s voor de begeleiding van statushouders; naast huisvesting de tweede pijler van de Thuisgevers.

Tholen

Ook in de gemeente Tholen komt tijdelijk een pastorie vrij van de Ichthuskerk in Tholen. Hier wordt een gezin herenigd, waarvan de gevluchte dochter nu nog in een asielzoekerscentrum woont en haar nagereisde ouders met twee jongere kinderen al enige tijd in noodopvang verblijven. Zij kunnen nu in de pastorie terecht en stromen binnen enkele maanden door naar een reguliere woning in de gemeente Tholen. Daar wordt het gezin herenigd.

De Thuisgevers

Op dit moment lopen er verkenningen van ruim tachtig initiatieven in meer dan vijftig gemeenten door heel Nederland. In de gemeenten Kampen en Stichtse Vecht zijn al Thuisgeef-initiatieven gestart. Het landelijke project de Thuisgevers is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en gemeente Kampen. Zij willen de opvangcrisis helpen oplossen door gezamenlijk honderden statushouders tijdeljk te huisvesten bij kerkelijke gemeenten en andere maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Het projectbureau van de Thuisgevers geeft kostenloos advies en ondersteuning aan gemeenten, kerken en andere maatschappelijke organisaties die willen onderzoeken of zij statushouders kunnen huisvesten. Ook helpt het projectbureau bij het financieren hiervan. Zie www.dethuisgevers.nl

Het project ‘de Thuisgevers’ is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het initiatief ‘de Thuisgevers’ wordt ook ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken. Kijk voor meer informatie op dethuisgevers.nl

Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de Thuisgevers, Henrica de Vries via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062.

Logo Thuisgevers

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland steunen dit project.

Logo Thuisgevers