Meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658. Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Logo Thuisgevers

Meld je aan als Thuisgever

  Heeft u al zicht op mogelijke Thuisgeefplekken?
  Ja, ga door naar de volgende stapNee, wij zijn nog op zoekNee, wij willen eerst meer weten

  Zo ja, hoeveel mensen denkt u te kunnen huisvesten?
  1-45-1011-15Weet niet

  Logo Thuisgevers

  De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland steunen dit project.

  Logo Thuisgevers