Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Elburg versnelt huisvesting statushouders

8 januari 2024

[..] Het overwegen van een tussenvoorziening, in samenwerking met maatschappelijk betrokken organisaties zoals De Thuisgevers, is een mogelijkheid. Dit initiatief, dat in meerdere gemeenten wordt toegepast, betreft het tijdelijk inrichten van bijvoorbeeld een kerkgebouw, pastoriewoning of andere accommodatie voor huisvesting van statushouders.

Lees het hele artikel op de website van Loco Mediagroep.

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers