Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Foto van het Afgaanse koppel dat via de Thuisgevers is gehuisvest in Kampen

VNG Magazine: Een plek met draagvlak voor vluchtelingen

8 februari 2024

‘Vaak is de gemeente niet op de hoogte van panden die tijdelijk leegstaan en heeft ze ook geen zicht op welke inwoner de statushouder wegwijs wil maken in de samenleving’ vertelt Laura Prat Bertrams van de Thuisgevers aan Merel van Dorp in het artikel van de februari-editie van het VNG Magazine. De Thuisgevers zoekt tijdelijke woonruimte voor minimaal een ¬halfjaar en liefst een jaar. ‘Ook al is het heel kort voor gemeenten om daarna vervolghuisvesting te kunnen realiseren, toch blijkt het meestal te lukken om een sociale huurwoning of flexwoning te vinden. Als die eerste tijdelijke huisvesting maar is geregeld. Daarnaast willen veel inwoners iemand helpen om onderdeel uit te maken van onze samenleving. Zeg je als gemeente nee, dan zeg je dus nee tegen enthousiaste inwoners.’ Burgemeester Sander de Rouwe onderschrijft de toegevoegde waarde van de Thuisgevers: ‘De Thuisgevers ontzorgt, kent alle regelingen en weet waar je lokaal tegenaan kunt lopen en hoe je ermee omgaat.’  Lees het hele artikel op de website van de VNG.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers