Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Studio SGP

28 december 2023

Onze pionier Harry van der Kamp was te gast bij Studio SGP! “Als er nog geen huizen voor de statushouders beschikbaar zijn, laat ze dan in ieder geval alvast integreren, laat ze in ieder geval alvast acclimatiseren in de gemeente waaraan ze zijn toegewezen. De statushouders zijn nieuwe Nederlanders, daar zetten we ons als Thuisgevers voor in” vertelde hij. Bekijk de hele uitzending op Youtube.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers