Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Foto van het pand van google streetview

Podcast leidt tot tijdelijk onderkomen voor Syrische broers in Nijkerk

22 februari 2024

De voormalig leegstaande kosterswoning in Nijkerk vormde tot voor kort het onderkomen van Oekraïense vluchtelingen. Begin maart wordt dit het tijdelijk onderkomen voor drie broers uit Syrië met een verblijfsvergunning, die wachten op gezinshereniging met hun moeder en vierde broer. “We zochten naar een goede bestemming voor onze voormalige kosterswoning vooral vanuit onze diaconale taak, via dit Thuisgeefinitiatief is dat goed gelukt” vertelt de voorzitter van de CVK Kruiskerk in Nijkerk. 

De Thuisgevers biedt een oplossing voor de vastgelopen asielopvang door statushouders tijdelijk te huisvesten in maatschappelijk vastgoed. Hiervoor wil ze gemeenten en het maatschappelijk middenveld inspireren om eens out of the box te denken. Het Thuisgeefinitiatief in Nijkerk is een mooi voorbeeld: het bestuur van de Kruiskerk had namelijk van de Thuisgevers gehoord in de podcast Collectieve Wijsheid met als onderwerp ‘over maatschappelijk van betekenis zijn met kerkelijk vastgoed’ (seizoen 2 aflevering 1). en hoorde Harry van der Kamp en Laura Prat Bertrams van de Thuisgevers enthousiast vertellen hoe kerken hun vastgoed via de Thuisgevers in kunnen zetten zodat statushouders alvast kunnen starten met hun nieuwe bestaan in Nederland. Dat sprak de voorzitter van de Kruiskerk aan, waarop ze contact zochten met de Thuisgevers: “We worden ontzorgd en kunnen ons steentje bijdragen aan de opvang van statushouders, die eindelijk aan een nieuwe toekomst kunnen beginnen.” 

De Kruiskerk heeft voor dit Thuisgeefinitiatief een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Nijkerk. Door de overeenkomst tellen de opvangplekken in de kosterswoning direct mee in het aantal statushouders dat Nijkerk wettelijk moet huisvesten en kan de huisvesting gefinancierd worden vanuit de Hotel en Accommodatieregeling . De woning is beschikbaar gesteld voor 11 maanden. Mocht er dan nog geen definitieve woning voor het gezin gevonden zijn, dan moet een nieuwe overeenkomst worden gesloten voor een langer verblijf. 

 Foto: Google Maps

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers