Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Maatschappelijke organisaties

Wil je tijdelijke woonruimte beschikbaar stellen voor de huisvesting van statushouders? Start dan een Thuisgeef-initiatief! Door je aan te melden als Thuisgever kun je kosteloos gebruik maken van onze kennis en expertise. Wij denken met je mee en helpen bij het van de grond tillen van een initiatief.

Wij staan voor je klaar! 
Onze pioniers staan voor je klaar om te helpen met praktische informatie en onze kwartiermakers kunnen je helpen om contact te leggen met de lokale overheid. Zonder goede samenwerking en afstemming met de lokale overheid is het starten van een Thuisgeef-initiatief niet mogelijk. De gemeente moet akkoord gaan met de tijdelijke huisvesting van statushouders. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanvraag van de financiering en neemt daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de definitieve huisvesting van de statushouders na de tijdelijke opvang. Een goede samenwerking is daardoor onontbeerlijk. De Thuisgevers kunnen je daarbij behulpzaam zijn.

Sociale begeleiding
Een belangrijk onderdeel van een Thuisgeef-initiatief is het buddysysteem. Deze buddy’s/vrijwilligers vormen een sociaal vangnet rondom de statushouders. Ze gelden als vraagbaak en maken de statushouders wegwijs in de Nederlandse samenleving. Ook nadat de statushouders een eigen woning hebben betrokken, blijft dit sociale vangnet belangrijk voor een goede integratie.

Voordelen van huisvesting via een Thuisgeef-initatief

1.  Statushouders kunnen direct starten met hun inburgering
2. Kleinschalige opvang met ondersteuning vanuit de samenleving
3. Eventuele kinderen kunnen naar het reguliere onderwijs
4. Ruime financiële vergoeding voor gemeenten via de HAR
5. Er komen weer plekken vrij in het azc

Stappenplan

De Thuisgevers hebben een handig stappenplan beschikbaar, waarin op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat er nodig is om een Thuisgeef-initiatief te starten. Ook worden handige tips gedeeld en worden diverse voorbeeldmaterialen ter beschikking gesteld, zoals een conceptovereenkomst, bewonersbrieven en persberichten.

Stappenplan maatschappelijke initiatieven

Praktijkvoorbeelden

Vraag & antwoord

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers