Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Inspiratiesessies

Wil je aan de slag met een groep mensen om een Thuisgeefinitiatief te starten? Of wil je als gemeente meerdere mensen meenemen in het proces van huisvesting vinden via de Thuisgevers? We kunnen ons voorstellen dat je meer informatie wilt over wat er bij komt kijken als je een Thuisgeefinitiatief gaat starten. Tijdens een inspiratiesessie vertellen we je graag meer over wat er nodig is om een Thuisgeefinitiatief te starten en beantwoorden we vragen.

Een inspiratiesessie is bedoeld voor iedereen die betrokken wil worden bij een Thuisgeef-initiatief. Samen met jou nodigen we maatschappelijke organisaties, ondernemers en particulieren uit. Denk aan buurtverenigingen, kerkelijke organisaties, welzijnsorganisaties, vastgoedeigenaren en leegstandsbeheerders. In hoofdlijnen ziet het programma van een inspiratiesessie er zo uit:

Programma inspiratiesessie

  1. Introductie (aanleiding en doel bijeenkomst)
  2. Presentatie de Thuisgevers met inspirerende voorbeelden
  3. Uitwisselen van ideeën (obstakels en kansen)
  4. Noteren van potentiële locaties en namen van vrijwilligers
  5. Afsluiting met concrete afspraken

Bekijk vooral ook de flyer over inspiratiesessies.

Wil jij ook een inspiratiesessie organiseren? Bel de Thuisgeef-telefoon 06 2190 3658 of mail ons via welkom@dethuisgevers.nl.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers