Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Kerken

Er is een nieuwe manier om goed te doen én geld te verdienen met een lege pastorie, of ander kerkelijk gebouw dat wordt beheert. Kerken kunnen een gebouw namelijk voor enkele maanden tot een jaar verhuren via de Thuisgevers, voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zo helpen we statushouders aan een nieuw bestaan!

De landelijk werkende Thuisgevers is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Met overheidsfinanciering huisvesten wij statushouders in leegstaand maatschappelijk vastgoed door heel Nederland. Ook zorgen wij voor begeleiding door buddy’s.

Onze visie is dat niemand zonder een thuis kan, ook al ben je hier tijdelijk. In Nederland verblijven veel mensen die huis en haard, om wat voor reden dan ook, achter hebben moeten laten. Ondanks de asielcrisis en de woningcrisis is het onze plicht zorg te dragen voor humane huisvesting.

Hoe werkt het?

1. Vorm een werkgroepje en zoek contact met de lokale overheid. Ook jullie gemeente heeft de verplichting om dit jaar een aantal statushouders te huisvesten. Veel gemeenten lopen daarmee achter.

2. Bespreek met de gemeente de geschiktheid van de locatie, de gewenste periode en het aantal bewoners. Denk ook vast na over de begeleiding door vrijwillige buddy’s.

3. Stel een samenwerkingsovereenkomst op en maak afspraken over de financiën. Via de Thuisgevers is een voorbeeldcontract beschikbaar.

4. De burgerlijke gemeente vraagt de benodigde financiering aan bij het Rijk en het COA zorgt ervoor dat de statushouder van het azc verhuist naar het Thuisteef-initiatief.

5. De burgerlijke gemeente zorgt voor de inburgering van de statushouder. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

Vanuit de Thuisgevers kan een pionier of kwartiermaker aan uw initiatief worden gekoppeld. Wij helpen met kosteloos advies en praktische tips en bemiddelen ook bij gesprekken met de overheid.

Meer weten?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of concrete verkenning van mogelijkheden. Ook kunnen wij jullie in contact brengen met kerken die al in zee zijn gegaan met de Thuisgevers.

Beluister de podcast over maatschappelijk van betekenis zijn met kerkelijk vastgoed

Stappenplan

De Thuisgevers hebben een handig stappenplan beschikbaar, waarin op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat er nodig is om een Thuisgeef-initiatief te starten. Ook worden handige tips gedeeld en worden diverse voorbeeldmaterialen ter beschikking gesteld, zoals een conceptovereenkomst, bewonersbrieven en persberichten.

Stappenplan maatschappelijke initiatieven

Praktijkvoorbeelden

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers