Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

‘Het is echt maatwerk’

Inspiratie | kerken | Maatschappelijke organisaties | 

De voormalige pastorie van de Protestantse Gemeente Breukelen biedt sinds half december een tijdelijk onderkomen aan zes alleenstaande statushouders. Initiatiefneemster is Bertine Oosthoek.

Hoe hoorde je van de Thuisgevers?
Ik las erover in de nieuwsbrief van de PKN. Daarna heb ik gekeken wat ik verder kon vinden en heb ik me aangemeld voor een online inspiratiesessie door Laura Prat Bertrams. Daar zaten mensen uit het hele land bij, dat was heel bemoedigend.

Wat was je motivatie om een initiatief te starten?
Ik zag de beelden uit Ter Apel en hoorde dat er geen doorstroming was. Mensen zaten met hun verblijfsvergunning vast in azc’s, terwijl ze vroeger binnen twee weken een woning kregen. Ik wilde graag een bijdrage leveren om daar iets aan te doen.

Hoe heb je dit aangepakt?
In de leegstaande pastorie werd deze zomer al tijdelijk een Oekraïens gezin opgevangen. Ik heb de kerkrentmeesters gevraagd of we met de pastorie ook mochten deelnemen aan het initiatief de Thuisgevers. Daar werd positief op gereageerd.

Op de startdag van onze kerkelijke gemeente in september heb ik de gemeenteleden verteld wat we van plan waren. Vervolgens heb ik contact op genomen met de gemeente Stichtse Vecht. Ik kreeg direct een kwartiermaker van de gemeente op bezoek en de procedure is toen in gang gezet. Er waren daarna nog wel wat ambtelijke en politieke hobbels te nemen, dus het heeft wat tijd gekost.

“Toen we wisten waar de Thuisgevers over gaat, werden we al snel enthousiast”

Op het moment dat de procedure liep, werd ik benaderd door een inwoner dat een milieubewuste vriendin van haar was overleden. De notaris was van plan om de hele inboedel van die mevrouw in de container te gooien. Zij vroeg mij of ik geen herbestemming wist. Die inboedel konden we heel goed gebruiken.

Heb je nog een tip of iets anders dat je wilt meegeven?
De Thuisgevers hebben inmiddels op veel plekken ervaring opgedaan; het is echt maatwerk. Wat we hebben geleerd is dat het goed is om de inwoners er vroeg en breed bij te betrekken. Het is mooi dat het een publiek-private samenwerking is tussen de overheid en de kerk, maar het is ook fijn dat er naast kerkmensen ook andere inwoners bij betrokken zijn.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers