Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Wie zijn wij?

De Thuisgevers helpen statushouders, erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning, versneld aan een nieuw bestaan door hen te huisvesten via maatschappelijke initiatieven. Dankzij tijdelijke woonplekken (in bijvoorbeeld een leegstaande pastorie, schoolgebouw of buurthuis) voor minimaal zes maanden kunnen statushouders versneld aan hun nieuwe leven in Nederland beginnen. Zo ontstaat er ruimte in asielzoekerscentra voor mensen die in afwachting zijn van hun asielprocedure en kunnen de statushouders alvast beginnen met integreren in de gemeente waar ze ook hun definitieve woning krijgen. Via de Thuisgevers kan de Hotel- en Accommodatieregeling ingezet worden om deze huisvesting en eventuele kleine verbouwingen te bekostigen.

Ondersteuning, advies en een warm welkom
Het team van de Thuisgevers geeft advies en ondersteuning aan gemeenten en maatschappelijke organisaties. Daarnaast koppelen de Thuisgevers een Thuisgeefbuddy aan de statushouder. Deze vrijwilliger helpt statushouders wegwijs maken in de nieuwe woonplaats. We denken graag mee over de mogelijkheden in jouw gemeente. Onze pioniers en kwartiermakers kunnen je kosteloos helpen bij het van de grond tillen van een Thuisgeef-initiatief dankzij financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wil je kennis maken met ons team? Op de teampagina stellen we iedereen aan je voor! Je kunt natuurlijk ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk Nederland, en wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Thuisgevers starten Thuisgeefinitatieven in heel Nederland.

Visie

Onze visie is dat niemand zonder een thuis kan, ook al ben je hier tijdelijk. In Nederland verblijven veel mensen die huis en haard, om wat voor reden dan ook, achter hebben moeten laten. Ondanks de asielcrisis en de woningcrisis is het onze plicht zorg te dragen voor humane huisvesting.

De Thuisgevers willen vanuit compassie bijdragen aan een thuis voor ontheemden. Dat doen we met respect voor ieders achtergrond en uitgaand van eigen veerkracht. Als we daarbij kunnen zorgen voor ontmoetingen tussen inwoners en ontheemden, zijn we niet langer vreemden voor elkaar. We hebben gemerkt dat dat iedereen verrijkend is. We vinden het belangrijk dat mensen zich welkom weten zolang ze in ons midden verblijven, wat hun verhaal ook is en hoe tijdelijk ze hier ook zijn.


Verbonden partijen

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers