Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Wie zijn wij?

De asielopvang is vastgelopen. Er zijn onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. Tegelijkertijd verblijven meer dan 16.000 statushouders, erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning, in asielzoekerscentra. Zij hebben recht op een woning, maar wachten vaak lang op een nieuw thuis.

De Thuisgevers helpen statushouders versneld aan een nieuw bestaan door hen te huisvesten via maatschappelijke initiatieven. Dankzij tijdelijke woonplekken voor minimaal zes maanden kunnen statushouders aan hun nieuwe leven in Nederland beginnen. Zo ontstaat er ruimte in asielzoekerscentra voor mensen die in afwachting zijn van hun asielprocedure. 

Warm welkom
De Thuisgevers bieden kleinschalige huisvestingsplekken met een eigen keuken, sanitaire voorzieningen en voldoende privacy in bijvoorbeeld een sportkantine, leegstaande pastorie of buurthuis.  Daarnaast koppelen de Thuisgevers een buddy aan de statushouder. Deze vrijwilliger helpt statushouders wegwijs maken in de nieuwe woonplaats. 

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk Nederland. Dankzij de financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de hulp aan (potentiële) Thuisgeef-initiatieven geheel kosteloos.

Visie

Onze visie is dat niemand zonder een thuis kan, ook al ben je hier tijdelijk. In Nederland verblijven veel mensen die huis en haard, om wat voor reden dan ook, achter hebben moeten laten. Ondanks de asielcrisis en de woningcrisis is het onze plicht zorg te dragen voor humane huisvesting.

De Thuisgevers willen vanuit compassie bijdragen aan een thuis voor ontheemden. Dat doen we met respect voor ieders achtergrond en uitgaand van eigen veerkracht. Als we daarbij kunnen zorgen voor ontmoetingen tussen inwoners en ontheemden, zijn we niet langer vreemden voor elkaar. We hebben gemerkt dat dat iedereen verrijkend is. We vinden het belangrijk dat mensen zich welkom weten zolang ze in ons midden verblijven, wat hun verhaal ook is en hoe tijdelijk ze hier ook zijn.


Ambassadeurs

Verbonden partijen

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers