Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

bart@dethuisgevers.nl"Een positieve verandering in de asielopvang en de opvang van statushouders, daar draag ik graag aan bij"

Bart Molendijk

strategisch analist

Bart voelt zich pas echt thuis in de natuur, hij is dan ook een echt buitenmens. Surfen, klimmen, als het maar buiten is. Hij wandelt ook graag vele kilometers, waaronder in het Utrechtse Baarn waar ook zijn huis staat. Hij is ook goed bekend in Noord Nederland; voor hij in Baarn neerstreek heeft hij onder andere in het Groningse Nieuweschans, Groningen zelf en in Amsterdam gewoond.

Strategische puzzels zijn voor velen hoofdbrekers, maar Bart krijgt er juist energie van. Hij heeft daar dan ook zijn werk van gemaakt. Zo heeft hij voor vele instanties gewerkt als strategisch beleidsmedewerker, onder andere voor overheden. Daar is het balletje gaan rollen: tijdens zijn werk voor het waterschap Hollands Noorderkwartier kwam hij in contact met Laura Prat Bertrams die daar destijds ook werkzaam was. Laura had in haar rol als grondlegger van de Thuisgevers een aantal strategische vraagstukken en wist natuurlijk wie ze daarvoor kon benaderen. En zo mag Bart sinds begin 2024 de strategische puzzels van de Thuisgevers oplossen.  

Waarvoor kunnen mensen je bellen?

Bart gaat op jacht naar (bijna) leegstaande panden die voor de Thuisgevers ingezet zouden kunnen worden. “Ik bel proactief naar personen en instanties en gebruik mijn netwerk om ongezien leegstaand vastgoed op te sporen. Iedereen die een pand beschikbaar heeft die voor de Thuisgevers ingezet zou kunnen worden, mag contact met mij opnemen. Ook tips voor (bijna) lege panden zijn van harte welkom, dan ga ik graag daar op af” vertelt hij. Weet jij een potentiële locatie, of wil je gewoon weten wat de mogelijkheden zijn? Dan staat Bart je graag te woord, hij haalt graag de beren voor je van de weg.  

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?

“Ik vind het verbazend dat we in een land als Nederland al zo lang niet in staat zijn om vluchtelingen op een menselijke manier op te vangen. Zoals het nu in de Asielzoekers Centra gaat is schrijnend. Daarom draag ik de doelstellingen van de Thuisgevers een warm hart toe”. Als eigenaar van zijn bedrijf Katapult houdt Bart zich bezig met het versterken van de innovatiekracht in de bouw- en ontwikkelindustrie. “Ik weet daardoor dat er veel mogelijk is, maar het systeem zit gewoon op slot. Daarom zet ik mijn (strategische) kennis graag in bij de Thuisgevers voor een positieve verandering voor statushouders en de asielopvang.” 

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers