Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

karel@dethuisgevers.nl"De creativiteit van de Thuisgevers opent deuren die eerder gesloten leken."

Karel Jungheim

projectmedewerker / verkenner

Thuisgever Karel Jungheim zijn thuis staat in Hoogland, bij Amersfoort. “Het is een twee-onder-een-kap van bescheiden omvang. Daar woon ik sinds maart 2018 met mijn vrouw. We woonden eerder in Heerhugowaard. Nadat de kinderen het huis uit gingen, hebben we de stap gezet om wat meer centraal in het land te wonen.” 

Karel is sinds 2017 medewerker vluchtelingen van de Protestantse Kerk. “Dat is prachtig werk waarin ik veel mensen uit kerken ontmoet die zich inzetten voor een betere positie voor mensen die op de vlucht zijn en naar Nederland zijn gekomen. Het is een landelijke functie, we ondersteunen de lokale Protestantse Kerken met advies en informatie. En ik verzorg de lobbycontacten, bijvoorbeeld met ministeries en de staatssecretaris.” Een deel van Karels werk gaat via het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie.

Waarvoor kunnen mensen je bellen?
“Voor zaken die vluchtelingen aangaan. Ik ben aanspreekpunt voor kerkelijke gemeenten die zich willen inzetten voor dit thema. In het voorjaar van 2022 zagen we als landelijke Protestantse Kerk dat het COA verstopt raakte. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg ons of de kerken konden helpen met de opvang. Een collega stuurde een linkje naar een artikel over de aanpak van kerken in Kampen en IJsselmuiden die daarvoor geld kregen van de gemeente Kampen. We hebben contact gelegd en zijn op werkbezoek geweest, bij dominee De Fijter, de kerkrentmeesters van De Hoeksteen en de Dorpskerk. We zijn ook ontvangen in het stadhuis. Het was een geslaagd bezoek en we besloten dat we dit op meer plaatsen wilden doen.”

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?
“Iedereen verdient een thuis. Dus ook mensen die naar Nederland komen uit landen als Jemen, Afghanistan, Kongo en Syrië. Wat mensen daar wordt aangedaan in burgeroorlogen, en wat je hoort over moordpartijen, dan wil je deze mensen opvangen. Of bijvoorbeeld mensen vluchten om geloofsredenen uit Iran. Dat mensen hier komen, een veilige plek vinden en een nieuwe start maken, dat is wat mij drijft.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers