Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

laura@dethuisgevers.nl

06-21903658"Mijn wens is dat wij een warm welkom bieden aan mensen op de vlucht die in Nederland verblijven."

Laura Prat Bertrams

grondlegger, strategie & beleid

Laura is de projectmanager van de Thuisgevers en daarmee ook een van onze boegbeelden. Ze heeft de nodige politiek-bestuurlijke ervaring als projectleider en bestuursadviseur bij o.a. de (rijks)overheid en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Haar thuis is een woonboot in Amsterdam.

Waarvoor kunnen mensen je bellen?
“Overheden, kerken en maatschappelijke organisaties kunnen mij altijd uitnodigen voor een presentatie over de Thuisgevers. Ik vertel graag over de ontstaansgeschiedenis van ons mooie project en hoe we – geheel kosteloos – kunnen helpen bij het realiseren van Thuisgeef-initiatieven in het hele land.

Ook vind ik het belangrijk om te horen waar (potentiële) Thuisgeef-initiatieven in de praktijk tegenaan lopen. Iedere week zit ik om tafel met topambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA om drempels en obstakels weg te nemen.”

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?
“Wat mij dagelijks inspireert, is dat we het samen doen. Het mooie is dat veel Thuisgeef-initiatief beginnen bij één persoon. Eén persoon die zich wil inzetten voor een ander. En die ene persoon raakt een kennis, een buurman, een vriend en voor je het weet is er een hele groep van mensen verbonden aan een Thuisgeef-initiatief. Dat vind ik hartverwarmend en inspirerend!

Mijn grootouders zijn gevlucht tijdens de Spaanse burgeroorlog. Mijn grootvader was arts in het dorpje waar hij woonde. Samen met twaalf andere notabelen uit het dorp is hij opgepakt. Ze zijn allemaal gefusilleerd, behalve mijn grootvader. Toen hij vrij kwam, is hij onmiddellijk met zijn gezin via Frankrijk naar Italië gevlucht. Mijn tante, toen een meisje van 7, is nog altijd diep onder de indruk van de warme ontvangst in Italië. Toen ze met haar kleinkinderen op vakantie was in Italië heeft ze de Italiaanse plaats waar ze toentertijd verbleef zelfs nog bezocht. Mijn wens is dat wij ook zo’n warm welkom bieden aan mensen op de vlucht die in Nederland verblijven. Ik ben ontroerd dat nu al zoveel mensen en organisaties de Thuisgevers weten te vinden om mensen welkom thuis te heten in hun nieuwe gemeente.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers