Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Hoe kan ik meedoen?

Overweeg je een Thuisgeef-initiatief te starten? Meld je dan bij ons aan als (potentiële) Thuisgever en ontvang ons stappenplan met praktische tips en voorbeeldmaterialen. Er liggen stappenplannen klaar voor maatschappelijke organisaties en kerken alsook voor de lokale overheid (gemeenten) of veiligheidsregio. Daarnaast is er een toolkit beschikbaar met praktische voorbeelden, zoals een e-mail aan een ambtenaar of een samenwerkingsovereenkomst tussen een kerk/maatschappelijke organisatie en een gemeente.

Je kunt het stappenplan aanvragen via welkom@dethuisgevers.nl of bij de pionier of kwartiermaker met wie je mogelijk al contact hebt.

Maatwerk
Welke stappen je kunt of zou moeten zetten, hangt af van de lokale context. Dit is maatwerk. Het eerste wat je doet, is je aanmelden als (potentiële) Thuisgever. Zo weten wij dat je belangstelling hebt voor deze aanpak en kunnen vanaf de start met je meedenken. We denken graag mee over de mogelijkheden in jouw gemeente.

Verkenners: onze verkenners leggen het eerste contact met kerken en andere maatschappelijke organisaties die mogelijk een Thuisgeef-initiatief willen starten.

Pioniers: onze pioniers kunnen tijdelijk worden toegevoegd aan een Thuisgeef-initiatief ergens in Nederland om te helpen bij het concretiseren van ideeën en aanboren van het lokale netwerk.

Kwartiermakers: onze kwartiermakers brengen in een gemeente partijen, personen en potentiële partners samen om een coalitie te vormen en fungeren als vraagbaak voor ambtenaren en vrijwilligers van kerken en andere maatschappelijke organisaties. Al naar gelang de vraag kunnen wij ook andere (coachende, financiële, juridische) expertise leveren.

Ik wil vanuit een vereniging of kerk een Thuisgeef-initiatief starten; wat nu?

1. Vorm een groep Thuisgevers. Ga in jouw netwerk op zoek naar mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting.
2. Leg contact met de ambtenaar statushouder in jouw gemeente.
3. Bel ons voor ondersteuning; wij staan kosteloos voor je klaar!

Meer informatie

Ik werk bij de lokale overheid; wat nu?
1. Roep maatschappelijk middenveld bijeen. Organiseer een voorgangersontbijt of een verenigingsborrel en onderzoek de animo voor de aanpak van de Thuisgevers.
2. Bel ons voor ondersteuning; wij staan kosteloos voor je klaar!

Meer informatie

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers