Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Gemeenten en provincies

Gemeenten staan aan de lat voor een pittige huisvestingstaakstelling. De krapte op de sociale woningmarkt is voor veel gemeenten de reden dat zij niet aan de opgelegde taakstelling kunnen voldoen. Hierdoor blijven veel statushouders vaak onnodig lang in de asielopvang.

Alternatieve woonruimte
Vanuit het Rijk en de provincie worden gemeenten opgeroepen om alternatieve woonruimte te realiseren, zoals bijvoorbeeld het bouwen van flexwoningen of het plaatsen van tiny houses. Dit zijn echter geen korte termijn oplossingen. De Thuisgevers vragen sportverenigingen, scoutinggroepen, scholen, kerken en andere maatschappelijke instellingen ruimte beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting van statushouders. Denk hierbij aan leegstaande schoolgebouwen, pastorieën, buurthuizen, bedrijfskantines en andersoortige ruimtes die voor bewoning geschikt te maken zijn.

Thuisgeef-initiatief
Door financiering vanuit de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR) van het Rijk kunnen statushouders via een Thuisgeef-initiatief gehuisvest worden in deze tijdelijke woonruimtes. Een buddy van de Thuisgevers zorgt voor de aanvullende sociale begeleiding van de statushouder. Deze buddy maakt hen wegwijs in de Nederlandse samenleving en zorgt voor een warm welkom.

Voordelen van huisvesting via een Thuisgeef-initatief

1. De statushouders tellen direct mee voor de taakstelling
2. Statushouders kunnen direct starten met hun inburgering
3. Kleinschalige opvang met ondersteuning vanuit de samenleving
4. Eventuele kinderen kunnen naar het reguliere onderwijs
5. Ruime financiële vergoeding voor gemeenten via de HAR
6. Er komen weer plekken vrij in het azc

 

Hoe werkt het?

  • De gemeente sluit een overeenkomst met het maatschappelijk initiatief. De gemeente vraagt de HAR aan per statushouder en ontvangt deze rijksvergoeding. De gemeente stemt vervolgens met het COA af welke statushouders gehuisvest kunnen worden in de tijdelijke locatie.
  • De gemeente ontvangt het gehele bedrag van de HAR voor alle statushouders en de gehele looptijd in één keer. Afhankelijk van de afspraken met het maatschappelijk initiatief en de wensen van de gemeente kan dit geld voor een half jaar tot een jaar worden ingezet. Ook eventuele kleine verbouwingen kunnen uit dit budget worden betaald. Stroomt een statushouder al eerder dan half jaar door naar een reguliere woning, dan hoeft de gemeente het restbedrag niet terug te betalen aan het Rijk.
  • De Thuisgevers kunnen je helpen om het bestuurlijke proces te ondersteunen. Hiervoor hebben wij allerhande hulpmiddelen beschikbaar, zoals een concept-collegevoorstel, een concept-overeenkomst en kunnen we helpen bij het aanvragen van de HAR-regeling. Dit alles wordt eenvoudig uitgelegd in ons stappenplan.

Stappenplan

Overweeg je een Thuisgeef-initiatief te starten? Vraag dan het stappenplan op, met praktische tips en voorbeeldmaterialen. Er is een stappenplan voor maatschappelijke organisaties en kerken en een stappenplan voor lokale overheden (gemeenten en provincies). Je kunt het stappenplan aanvragen via welkom@dethuisgevers.nl of bij de pionier of kwartiermaker met wie je mogelijk al contact hebt.

Stappenplan lokale overheden

Praktijkvoorbeelden

Vraag & antwoord

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers