Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Gemeenten en provincies

De krapte op de sociale woningmarkt is voor veel gemeenten de reden dat zij niet aan de opgelegde taakstelling kunnen voldoen. Hierdoor blijven statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) vaak onnodig lang in de asielopvang, houden ze bedden bezet van vluchtelingen die de procedure nog moeten doorlopen en loopt de taakstelling van gemeenten op. De Thuisgevers helpen gemeenten bij het opsporen van ongeziene woonruimtes, zodat de statushouders uit de asielopvang kunnen en al in de gemeente komen wonen waaraan zij zijn toegewezen. Zij tellen dan ook al mee voor de taakstelling van die gemeente.

Alternatieve woonruimte
Vanuit het Rijk en de provincie worden gemeenten opgeroepen om alternatieve woonruimte te realiseren, bijvoorbeeld het bouwen van flexwoningen of het plaatsen van tiny houses. Dit zijn alleen geen snelle oplossingen. De Thuisgevers vragen scoutinggroepen, scholen, kerken en andere maatschappelijke instellingen én bedrijven om ruimte beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting van statushouders. Denk hierbij aan leegstaande schoolgebouwen, pastorieën, buurthuizen, kantoren en vergelijkbare ruimtes die voor bewoning geschikt te maken zijn. Daar kunnen de statushouders dan tijdelijk wonen terwijl ze wachten op hun definitieve woning.

Financiering
Door financiering vanuit de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR) van het Rijk kunnen statushouders via een Thuisgeefinitiatief gehuisvest worden in deze tijdelijke woonruimtes. Een buddy van de Thuisgevers zorgt voor de aanvullende sociale begeleiding van de statushouder. Deze Thuisgeefbuddy maakt hen wegwijs in de Nederlandse samenleving en zorgt voor een warm welkom. Naast de hulp van deze vrijwillige buddy’s ontvangen de statushouders ook professionele hulp (maatschappelijke begeleiding) zoals we die kennen vanuit de Wet inburgering. Dat regelt de gemeente.

Aan de slag!
Wij hebben pioniers en kwartiermakers die lokale overheden op gang helpen met een thuisgeefinitiatief. Soms benaderen wij vanuit de Thuisgevers een gemeente als een initiatief vanuit het maatschappelijk middenveld gestart is. Maar lokale overheden kunnen ook de Thuisgevers benaderen met de vraag om ongeziene woonmogelijkheden op te sporen. Dankzij financiering vanuit het Rijk is onze hulp voor gemeenten kosteloos. Wil jij een vrijblijvend gesprek met de Thuisgevers om te zien wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Neem dan contact op via welkom@dethuisgevers.nl, via 06-21903658 of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Voordelen van huisvesting via een Thuisgeef-initatief

1. De statushouders tellen direct mee voor de taakstelling
2. Statushouders kunnen direct starten met hun inburgering
3. Kleinschalige opvang met ondersteuning vanuit de samenleving
4. Eventuele kinderen kunnen naar het reguliere onderwijs
5. Ruime financiële vergoeding voor gemeenten via de HAR
6. Er komen weer plekken vrij in het azc

 

Hoe werkt het?

 • De gemeente sluit een overeenkomst met het maatschappelijk initiatief. De gemeente vraagt de HAR aan per statushouder en ontvangt deze rijksvergoeding. De gemeente stemt vervolgens met het COA af welke statushouders gehuisvest kunnen worden in de tijdelijke locatie.
 • De gemeente ontvangt het gehele bedrag van de HAR voor alle statushouders en de gehele looptijd in één keer. Afhankelijk van de afspraken met het maatschappelijk initiatief en de wensen van de gemeente kan dit geld voor een half jaar of langer worden ingezet. Ook eventuele kleine verbouwingen kunnen uit dit budget worden betaald. Stroomt een statushouder al eerder dan half jaar door naar een reguliere woning, dan hoeft de gemeente het restbedrag niet terug te betalen aan het Rijk.
 • De Thuisgevers kunnen je helpen om het bestuurlijke proces te ondersteunen. Hiervoor hebben wij allerhande hulpmiddelen beschikbaar, zoals een concept-collegevoorstel, een concept-overeenkomst en kunnen we helpen bij het aanvragen van de HAR-regeling. Dit alles wordt eenvoudig uitgelegd in ons stappenplan.

Stappenplan

Overweeg je een Thuisgeef-initiatief te starten? Vraag dan het stappenplan op, met praktische tips en voorbeeldmaterialen. Er is een stappenplan voor maatschappelijke organisaties en kerken en een stappenplan voor lokale overheden (gemeenten en provincies). Je kunt het stappenplan aanvragen via welkom@dethuisgevers.nl of bij de pionier of kwartiermaker met wie je mogelijk al contact hebt.

Stappenplan lokale overheden

  Contactformulier overheidsinstanties

  Type overheid

  Praktijkvoorbeelden

  Vraag & antwoord

  De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

  welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

  Logo Thuisgevers