Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

‘Zie huisvesting van statushouders via Thuisgevers-initiatieven als een kans’

Gemeenten en provincies | Inspiratie | 

Marina Baas van de gemeente Rotterdam huisvestte via Thuisgevers-initiatieven al vijftien statushouders. En een nieuw initiatief wordt onderzocht. “Ik zie het als een kans om het verschil te maken.”

Ineens stond die afspraak met de Thuisgevers in haar agenda. Ze weet niet eens meer hoe dat zo kwam. “Via de provincie, ofzo.” Onbevangen ging ze er naartoe. Ze trof vertegenwoordigers van de Thuisgevers en ook contactpersonen van twee kerkgemeenschappen die tijdelijke woonruimte aan statushouders wilden aanbieden. “Het werd meteen heel concreet. Kunnen we zaken doen, was eigenlijk de vraag. Grappig, ik had tot dat moment nog nooit van de Thuisgevers gehoord.”

Marina Baas is projectmanager huisvesting statushouders bij de gemeente Rotterdam. In een tijd van woningtekorten en hoge taakstellingen voor het huisvesten van statushouders, zoekt ze voortdurend naar alternatieve oplossingen voor het huisvesten van statushouders. Initiatieven van de Thuisgevers kunnen wat haar betreft een mooie oplossing bieden om de druk op woningmarkt te verminderen.

Huurovereenkomst
Dus ging Marina Baas aan de slag met de Thuisgevers-initiatieven die op haar pad kwamen. “Als er ergens leegstand is en je hebt de mogelijkheid daar statushouders te huisvesten, kun je daar geen nee op zeggen.” Toch had ze in het begin geen idee waar ze moest beginnen. Van welke regeling moest ze gebruik maken? Hoe vroeg je die aan? Wat voor soort huurovereenkomst moest er worden afgesloten?

De Thuisgevers lieten haar niet aan haar lot over. Ze beantwoordden moeiteloos al haar vragen. En ze gaven haar een standaard huurovereenkomst die zij hadden opgesteld voor dit soort situaties. Baas: “Ze zeiden: ‘Het kan zo. Maar het kan ook op een andere manier als jullie dat liever willen’. Ze hielpen me zonder dat het een keurslijf was.”

Weekendtassen
Twee maanden later was alles geregeld. De twee betrokken kerkgemeenschappen hadden de woningen opgeknapt en ingericht. Ze hadden spullen ingezameld en ze hadden buddy’s uitgezocht die de nieuwkomers wegwijs zouden maken in Rotterdam. Baas: “Super fijn voor de statushouders. Ze kwamen met hun weekendtas aan en hoefden verder niets te regelen.” In een grote, tijdelijk leegstaande, pastoriewoning woont nu een gezin van negen. In een appartement en een woning van de andere kerkgemeenschap wonen een alleenstaande vrouw en een gezin van vier met een pasgeboren baby. Baas: “Zonder de Thuisgevers-initiatieven hadden deze mensen nu nog in een asielzoekerscentrum gezeten.” Het geeft Baas een goed gevoel dat ze voor een handje vol gezinnen het verschil heeft kunnen maken. Andere gemeenteambtenaren die met een Thuisgevers-initiatief te maken krijgen, adviseert ze: “Als het kan, doe het. Begin er gewoon aan. Het is niet ingewikkeld en je kunt bij de Thuisgevers terecht met al je vragen. Zie het als een kans.”

Extra werk
Wel vindt Baas het belangrijk om ook aan te geven waar zijzelf tegenaan is gelopen bij het ingaan op Thuisgevers-initiatieven. Zo hebben de Thuisgevers-initiatieven haar bijvoorbeeld wel wat extra werk bezorgd. “Het gaat niet om reguliere processen. Dat brengt uitzoekwerk met zich mee. En als dingen anders gaan dan anders en dat vinden mensen dat ingewikkeld. Daarom moest ik ook meer mijn best doen om mensen te informeren en overal akkoord op te krijgen.”

Verder wil ze benadrukken dat Thuisgevers-initiatieven tijdelijke huisvesting bieden. Gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk voor het tijdig doorverhuizen van de statushouders. Daarmee nemen ze een risico. Baas: “Bij ons is het doorverhuizen van dat gezin van negen, dat nu in die pastorie zit, bijvoorbeeld best ingewikkeld. Want onze reguliere sociale woningmarkt is niet ingesteld op zulke grote gezinnen.” Het allermooiste en gemakkelijkst zou het wat Baas betreft dan ook zijn wanneer de tijdelijke huur van het Thuisgevers-initiatief zou kunnen overgaan in reguliere huur.

Moeite waard
De gemeente Rotterdam onderzoekt inmiddels alweer een nieuw Thuisgevers-initiatief. Het gaat dit keer om iets minder kleinschaligs: een complex van drie panden waarmee de eigenaar pas over een paar jaar iets wil. Maar het is de vraag of het complex geschikt gemaakt kan worden voor de huisvesting van statushouders. Baas: “We hadden dit complex al eerder in beeld, maar de Thuisgevers hebben het als echt aanjagers opnieuw onder onze aandacht gebracht. Nu zijn we heel breed aan het bekijken wat we met deze panden kunnen.”

Het is altijd maatwerk om statushouders een woning aan te bieden via een Thuisgevers-initiatief, zegt Baas. Per geval moet bekeken worden of de aangeboden ruimte voor statushouders kan worden ingezet. Baas: “Maar het is altijd de moeite waard dat te onderzoeken.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers