Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

foto van de welkomstkaart

Emmen geeft thuis: vriendschappen kennen geen eindtijd

29 februari 2024

In maart komen er drie gevluchte gezinnen uit Syrië naar Emmen. Het gaat om gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd, die nu nog verblijven in vluchtelingenkamp in Libanon.

Voor het eerste gezin dat binnenkort arriveert, staat in Emmen al een groepje buddy’s klaar. “Deze vrijwilligers worden ingezet voor hulp bij kleine dingen, zoals meegaan naar een supermarkt, nog een keer uitleggen hoe een bankpasje werkt, zaken in en om het huis. Maar ook een keer meenemen naar de markt, of organiseren van een tour door zuidoost Drenthe. En regelmatig even langs gaan voor een kopje koffie of thee” vertelt Kor Louissen, een van de initiatiefnemers van de Protestantse gemeente Emmen.

Kor en zijn mede-initiatiefnemer Dick Wieringa zoeken nog meer tijdelijke woonruimte in Emmen, maar ook extra vrijwilligers om de mensen wegwijs te maken in hun nieuwe omgeving. “Als christen is het onze taak om klaar te staan voor de medemens”, zo verwoorden zijn hun motivatie. “Per gezin werken we met ten minste twee buddy’s. De praktijk leert dat uw begeleiding soms een jaar, soms wat langer duurt. En het gebeurt ook regelmatig dat er vriendschappen ontstaan en die kennen geen eindtijd.”

Thuisgevers Emmen

De werkgroep Vluchtelingen van de Protestantse gemeente Emmen heeft zichzelf omgedoopt tot ‘Thuisgevers Emmen.’  “Het is een hele actieve en zelfstandige groep” vertelt kwartiermaker Kirsten Sietsma van de Thuisgevers. “Zodra er vragen zijn over gemeentelijke processen of wet- en regelgeving weten ze me te vinden. Als er gesprekken zijn met de gemeente Emmen, ga ik ook altijd mee.” De samenwerking tussen de landelijke Thuisgevers, de mensen van het lokale Thuisgeefinitiatief en de gemeente Emmen heeft zijn vruchten afgeworpen. De officiële begeleiding van deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) gebeurt door Vluchtelingenwerk Nederland, in goed overleg met de gemeente Emmen, de organisatie voor maatschappelijke werk Sedna en andere organisaties.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers