Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Foto van Mariel

mariel@dethuisgevers.nl"In verbinding kunnen we elkaar begrijpen en maatschappelijk een verschil maken"

Mariel Kamminga

Pionier

Thuis is voor Mariel Kamminga daar waar het stadse met de natuur samenkomt. Ze heeft op diverse plaatsen gewoond, waaronder in Franeker, Groningen, Nijmegen en Curaçao, maar ze heeft inmiddels haar hart verloren aan het Gelderse Arnhem.  

Mariel wil graag een oplossing bieden voor ingewikkelde vraagstukken. Daarin wil zij mensen begrijpen en zich inzetten voor een ander. Al langere tijd houdt zij zich bezig met migratie  Zo heeft ze in meerdere steden de projecten #Meedoen (van Pharos) en Buddy to Buddy opgezet. In Arnhem is zij projectleider geweest voor de opvang van Oekraïne. Daar gaf zij leiding aan drie locaties waar in totaal 750 mensen werden opgevangen. Op LinkedIn zag zij de Thuisgevers voorbij komen. Daar zag ze de mogelijkheden om haar kennis van projecten  te combineren met haar bestuurlijke ervaringen bij de gemeente Arnhem. En zo is het balletje gaan rollen! Sinds het voorjaar van 2024 is Mariel aan de slag als kwartiermaker van de Thuisgevers. 

Waarvoor kunnen mensen je bellen?

“Verbinding is het sleutelwoord. Eigenlijk in mijn hele leven. Ik pas dat ook toe bij de Thuisgevers” vertelt Mariel. “De Thuisgevers is een prachtig burgerinitiatief met een formeel karakter. Daar zit een hele mooie brug tussen. Ik help graag om meer bruggen te bouwen. Bijvoorbeeld tussen vrijwilligers en gemeenten, zodat we nog veel mooie Thuisgeef initiatieven kunnen starten door heel Nederland en mensen onderdak en een thuis kunnen bieden.” Als kwartiermaker helpt Mariel je graag verder om met de juiste personen in contact te komen om een Thuisgeefinitiatief van de grond te krijgen en alles goed te regelen bij de gemeente. “Schroom niet om mij te bellen of een afspraak te maken.” 

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?

“Tijdens mijn werk was ik onder de indruk van veerkracht, flexibiliteit en culturele verschillen van de gevluchte mensen. Ik vind het heel belangrijk de vragen en de mens achter de mens te begrijpen, er gaat vaak letterlijk en figuurlijk een hele wereld achter schuil. Ik vind het erg belangrijk om humaan in verbinding te staan met nieuwkomers. Het mooie van de Thuisgevers is dat het kleinschalig is, waardoor hier ook ruimte voor is. En ze doen meer dan onderdak zoeken, ze regelen ook maatschappelijke begeleiding” vertelt Mariel.  

  

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers