Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Foto van het aangezicht van de stad kampen

Nieuwjaarsontbijt met platbrood in Kampen

17 januari 2024

Net voor de Kerst arriveerden Abdul en Maram met zeven kinderen in een voormalige conciërgewoning bij een scholengemeenschap in Kampen. Vrijwillige buddy Stefanie Huls bezoekt het gezin wekelijks en vertelt: “De Syrische familie is intussen goed geland in Kampen. Ze voelen zich echt thuis; dat merk je aan alles. Ze zijn ook erg gastvrij. Zo heb ik op nieuwjaarsochtend bij ze ontbeten. Wat er op het menu stond? In ieder geval zelfgebakken platbroden, met allerlei lekkers dat ik niet kende.”

De familie is na een jaar asielopvang heel erg blij met de woning, vooral met de tuin. “Abdul wil daar wel wat groente telen en Maram wil graag met bloemen en planten aan de slag. De kinderen kunnen lekker buitenspelen. Wat dat betreft vinden ze het nu al jammer dat ze deze woning straks weer een keer moeten verlaten.”

Logische invulling van leeg pand

De Thuisgevers huisvest statushouders tijdelijk in leegstaand maatschappelijk vastgoed. Zo kunnen vluchtelingen met een verblijfsvergunning alvast een start maken met hun nieuwe bestaan in de woonplaats waaraan ze zijn toegewezen. Voor Abdul en Maram en de kinderen is dat dus deze conciërgewoning geworden. Wethouder Jan Peter van der Sluis van de gemeente Kampen, die eigenaar is van de bedrijfswoning, noemt dit een logische invulling van het pand. “Het is zonde om de woning leeg te laten staan, terwijl we een grote opgave hebben met statushouders.” En daarmee is het derde Thuisgeefinitiatief in Kampen een feit.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers