Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

VechtdalCentraal: Verdere uitbreiding opvangcapaciteit

2 oktober 2023

Voor deze opvang in het Tolhuis is de gemeente Dalfsen verkennende gesprekken aan het voeren om te komen tot uitbreiding van het huisvesten van statushouders via Thuisgeversprojecten. Daarbij werkt de gemeente, samen met Thuisgevers aan het versneld huisvesten van statushouders. Ook kijkt de gemeente naar mogelijkheden voor de opvang van jonge vluchtelingen met een verblijfstatus.

Lees het volledige artikel (waar ook de Thuisgevers in worden genoemd) hier: https://www.vechtdalcentraal.nl/2023/09/verdere-uitbreiding-opvangcapaciteit-oekraense-vluchtelingen/

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers