Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Het ontstaan van de Thuisgevers

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen en begon de oorlog daar. Duizenden mensen sloegen op de vlucht. Vrijwilligers binnen de gemeente Kampen besloten om Oekraïners, waarmee zij al langer contact hadden, te helpen. Uiteindelijk kwamen ruim 300 vluchtelingen naar de gemeente Kampen. Meer dan driekwart van de mensen werd opgevangen door kerkelijke samenwerkingsinitiatieven.

Warm welkom
Op meer dan 30 kleine locaties werd door vrijwilligers opvang geboden aan gevluchte Oekraïners. Er ontstond een steeds intensievere samenwerking tussen deze maatschappelijke initiatieven en de gemeente Kampen. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de gemeente Kampen een overeenkomst sloot met de kerken waar Oekraïners werden opgevangen. Daarmee werd er ook financiële ondersteuning geboden aan de maatschappelijke initiatieven. Kamper burgemeester Sander de Rouwe: “Wij als overheid hadden deze huisvesting nooit zo goed kunnen regelen als de kerken en vrijwilligers nu hebben gedaan.”

De kracht van kleinschaligheid
De succesvolle aanpak in Kampen viel op. Op 1 juli 2022 bracht de landelijke PKN een werkbezoek aan Kampen. Jurjen de Groot, directeur van de PKN-dienstenorganisatie was onder de indruk: “Wij geloven in de kracht van kleinschaligheid. Je biedt mensen een menswaardig bestaan als je hen bij naam kent en opneemt in de gemeenschap.”

Samen Thuisgeven
Om kleinschalige opvang en huisvesting in meer plaatsen in Nederland te kunnen realiseren zijn de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland landelijk gaan samenwerken. Daarbij is gekozen voor het tijdelijk huisvesten van statushouders. Doordat zij nu lang op een woning moeten wachten blijven er onnodig plekken in de asielzoekerscentra bezet. Hiervoor werd een voorstel voor de start en financiering van het project ‘Samen Thuisgeven – publiek-private samenwerking als uitweg uit de opvangcrisis’ ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Na een positieve reactie hierop is het initiatief de Thuisgevers gestart. Op 31 oktober 2022 werd het eerste Thuisgeef-initiatief in de gemeente Kampen geopend.

Wie zijn wij

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers