Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Waarom Thuisgever worden?

Door Thuisgever te worden help je statushouders aan een nieuw bestaan. Elke gemeente krijgt per jaar de taakstelling om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Door tijdelijke woonruimte beschikbaar te stellen kunnen statushouders versneld gehuisvest worden. 

Wachten
Na aankomst in Nederland hebben statushouders vaak lang moeten wachten tijdens de asielprocedure. Ondertussen zijn ze soms ook nog verhuisd van crisisopvangplek naar crisisopvangplek. Eenmaal in een asielzoekerscentrum begint het wachten voor hen opnieuw. Wanneer ze eindelijk een status hebben gekregen en in Nederland mogen blijven wonen, wonen ze nog altijd in het asielzoekerscentrum, omdat ze vanwege de wooncrisis niet door kunnen stromen naar een reguliere woning. 

Perspectief
Met een Thuisgeef-initiatief bied je statushouders perspectief. Ze starten dan direct met de inburgering en leerplichtige kinderen gaan naar school. De lokale overheid is verantwoordelijk voor een reguliere woning na afloop van de tijdelijke huisvesting door de Thuisgevers. 

Interesse om Thuisgever te worden?
Meld je dan bij ons aan als (potentiële) Thuisgever en ontvang ons stappenplan met tips en voorbeeldmaterialen. We denken graag mee over de mogelijkheden in jouw gemeente. Onze pioniers en kwartiermakers kunnen je kosteloos helpen bij het van de grond tillen van een Thuisgeef-initiatief.

Meer informatie
Meld je aan als Thuisgever

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers