Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Hoe helpen wij?

Het projectbureau van de Thuisgevers geeft advies en ondersteuning aan gemeenten, kerken en maatschappelijke organisaties die willen onderzoeken of zij tijdelijk statushouders kunnen huisvesten. Nadat een mogelijk Thuisgeef-initiatief bij ons is aangemeld, leggen onze verkenners het eerste contact. Onze pioniers helpen bij het van de grond tillen van een lokaal initiatief en onze kwartiermakers ondersteunen de lokale overheid bij deze opgave.

Sociale begeleiding
Statushouders die via een Thuisgeef-initiatief worden gehuisvest, ontvangen professionele hulp (maatschappelijke ondersteuning) zoals we die kennen vanuit de Wet Inburgering. Daarnaast koppelen de Thuisgevers een buddy aan de statushouder. Deze vrijwilliger helpt statushouders wegwijs maken in de nieuwe woonplaats. 

We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe buddy’s. Ben je geïnteresseerd om buddy te worden of wil je meer informatie over de inzet van buddy’s? Meld je dan aan voor onze inspirerende buddysessie. Tijdens deze (online) bijeenkomst geven we uitleg over het buddy-systeem en delen wat er bij komt kijken om buddy te zijn.

Nazorg
Het team van de Thuisgevers biedt nazorg als een Thuisgeef-inititatief is afgerond. Het nazorgteam gaat langs bij verschillende partijen die betrokken zijn geweest bij een huisvestingslocatie. We evalueren het proces, de knelpunten en de successen en horen daarbij graag wat de ervaringen van de gehuisveste statushouder(s), het maatschappelijk initiatief en de gemeente zijn. Wanneer een Thuisgeef-initiatief is afgerond nemen wij vanzelf contact op voor een afspraak.

Financiering
De financiering van een Thuisgeef-initiatief loopt via de Hotel- en Accomodatieregeling (HAR). De kosten voor het gebruik van de woning, zoals huur en energiekosten en de inzet van een buddy worden hieruit vergoed. De statushouder krijgt het eerste halfjaar leefgeld van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en is dan ook verzekerd via het COA.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers