Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

VluchtelingenWerk Nederland en de Thuisgevers slaan de handen ineen voor begeleiding van statushouders

9 mei 2023

Op 8 mei 2023 tijdens het VNG congres ‘Van migratie tot en met integratie’ hebben VluchtelingenWerk Nederland en de Thuisgevers hun intentie tot samenwerken uitgesproken. Bij deze samenwerking staat de manier waarop begeleiding wordt geboden aan statushouders centraal.

Beide organisaties zetten hierbij in op gelijktijdige begeleidingstrajecten die op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Ook willen ze gezamenlijk optrekken richting gemeenten om het belang van deze samenwerking en de gelijktijdige inzet van begeleiding uit te dragen.

Op deze manier dragen VluchtelingenWerk Nederland en de Thuisgevers bij aan duurzame integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving. “Samenredzaamheid” staat hierbij centraal: organisaties en gemeenten zijn niet enkel verantwoordelijk, maar inwoners en statushouders worden vanuit de sociale basis gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor versterking van welbevinden.

Wil jij ook bijdragen aan de integratie van statushouders? Meld je aan als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk of als buddy voor de Thuisgevers.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers