Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Foto van de school in IJsselstein

Thuisgeven in een school

Inspiratie | Praktijkvoorbeeld | 

Zet het lege schoolgebouw in als Thuisgeefinitiatief! De gemeente IJsselstein ging je al voor.

In IJsselsteen is het voorheen leegstaande schoolgebouw van de gemeente geschikt gemaakt zodat statushouders er kunnen wonen in afwachting van hun definitieve woning binnen de gemeente. Het gebouw had 10 klaslokalen en een grote gemeenschappelijke ruimte. Van ieder klaslokaal is een volwaardige woonunit gemaakt voor bewoning door 1 persoon, er kunnen dus 10 personen wonen. Om het pand bewoonbaar te maken zijn er 4 gemeenschappelijke douches, 9 toiletten en een gemeenschappelijke keuken geplaatst.

Het eerste halfjaar vallen de statushouders onder de Hotel- en accommodatie Regeling (HAR). Alle kosten voor verbouwing, inrichting en huisvesting zijn gefinancierd uit deze regeling.

Meer weten? Bekijk dan de flyer over Thuisgevers: praktijkvoorbeeld_in een school (PDF) en lees het verhaal van beleidsmedewerker inburgering Anne Faber van de gemeente IJsselstein.

Er is veel mogelijk! Bekijk ook eens:

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers