Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Wat is de meerwaarde van de Thuisgevers?

28 februari 2023

Voor het tijdelijk huisvesten van statushouders via kerkelijke en maatschappelijke initiatieven, maken de Thuisgevers gebruik van de zogeheten Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Onder de vlag van de Thuisgevers mag deze regeling ook voor andere typen accommodaties worden gebruikt!

De HAR voorziet in de uitkering van een eenmalig bedrag per statushouder die de gemeente huisvest. Met dit budget kunnen gemeenten afspraken maken met maatschappelijke en kerkelijke initiatieven over een bijdrage in de kosten. Ons uitgangspunt is dat de huisvesting voor het Thuisgeef-initiatief minimaal kostenneutraal is.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers