Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

foto van robin

robin@dethuisgevers.nl"Thuis; een veilige omgeving waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn. Dat verdient iedereen."

Robin Gercama

Project ondersteuner

Robin Gercama zijn thuis is in het bruisende centrum van Zwolle. Hier woont hij samen met zijn vriend op twee hoog boven een herenmodezaak in een karakteristiek pand.

Robin groeide op in Nieuwlande, een klein dorp in Drenthe, maar verhuisde in zijn studententijd naar Zwolle. Hij deed een HBO-studie Maatschappelijk werk en dienstverlening en behaalde daarna een master Sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is in dienst van Thor. een adviesbureau voor jong talent en is gedetacheerd bij de gemeente Kampen.

Waarvoor kunnen mensen je bellen?
“Mensen mogen mij bellen met allerhande vragen. Als projectsecretaris van de Thuisgevers ben ik eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor zowel intern als extern. Daarnaast schrijf ik collegevoorstellen.” Robin is ook projectsecretaris voor de Lokale Aanpak Ontheemden van de gemeente Kampen. Verschil tussen beiden is dat de Thuisgevers zich richt op de huisvesting van statushouders en de Lokale Aanpak Ontheemden bedoeld is voor alle ontheemden in de gemeente Kampen, waaronder ook de statushouders. Een mooie combinatie!

Wat drijft je om je voor de Thuisgevers in te zetten?
“Wonen en bestaanszekerheid zijn belangrijk. Iedereen verdient een thuis en heeft een thuis nodig om zich te kunnen ontplooien. In mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar het voorkomen van dakloosheid. Wat is er nodig om mensen uit een tijdelijke opvang naar een reguliere woning te begeleiden? Daar heb ik gezien hoe belangrijk een dak boven je hoofd is. Een eigen plek, van waaruit je je toekomst verder uit kunt bouwen. Dat gun ik iedere ontheemde.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers