Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Veel belangstelling voor thema-avond de Thuisgevers op Walcheren

17 april 2023

“We zijn blij dat we wat kunnen doen voor mensen op de vlucht, ook al is het maar iets kleins”, dat was de reactie aan het eind van de thema-avond ‘Wat doen we met de vluchtelingencrisis?’ die de Protestantse Gemeente Vlissingen had georganiseerd op maandagavond 27 maart in De Herberg in Vlissingen, in de schaduw van de monumentale St. Jacobskerk.

Er moesten stoelen bijgezet worden in het bovenzaaltje van de Herberg. Van over heel Walcheren waren veelal bij kerk en vluchtelingen zeer betrokken mensen afgekomen op deze informatie- en inspiratieavond. Predikanten en oud-predikanten, diakenen, mensen met jarenlange ervaring in het vluchtelingenwerk. De beelden en cijfers die Karel Jungheim, verkenner bij de Thuisgevers en medewerker vluchtelingen bij de Protestantse Kerk, liet zien van de situatie van vluchtelingen wereldwijd leidden tot veel reacties en een levendig gesprek.

Wat kun je doen als er meer dan 103 miljoen mensen op de vlucht zijn? Zoveel mensen die door oorlog (Oekraïne, Jemen), onderdrukking (Syrië, Afghanistan, Venezuela) of gebrek aan economisch perspectief (Afrika) geen andere kans zien dan om huis en haard te verlaten en elders een veilig heenkomen te zoeken. Gelukkig, dat je wel degelijk iets kunt doen. Meeleven, niet wegkijken, een financiële bijdrage geven aan projecten voor de opvang van vluchtelingen, of voor beroepsopleidingen voor jongeren in bv. Afrikaanse landen.

Maar ook de Thuisgevers is zo’n praktische actie. Na de pauze maakte het filmpje van de Thuisgevers in Breukelen grote indruk. In dat filmpje legde Bertine Oosthoek, kwartiermaker van de Thuisgevers, uit hoe de leegstaande pastorie in Breukelen een tijdelijke woning werd voor zes alleenstaande mannen. Bewoners en buddy’s gaan samen aan tafel voor een boterham met kaas. Daarna ruimen ze alles samen op. Drie van de zes mannen kregen al snel een definitieve woning aangeboden. Eén van de bewoners vertelt hoe zijn leven stil stond in het AZC, maar hij dankzij deze Thuisgeefwoning een nieuwe start met zijn leven kan maken. Dat is wat ds. Chris Bakker uit Middelburg voor ogen staat: “In Middelburg zijn we ook bezig of we in leegstaande panden erkende vluchtelingen kunnen huisvesten. We krijgen daarbij goede begeleiding van de Thuisgevers.”

Karel Jungheim: “De visie van de Protestantse Kerk is dat ieder mens telt. En denk aan het verhaal van de miljoenen op het strand aangespoelde krabben die daar lagen uit te drogen. Een jongetje was bezig ze terug te gooien in zee. Eén voor één. Een voorbijganger vroeg cynisch wat voor verschil dat nou maakte op zoveel krabben. ‘Voor deze maakt het wel verschil’, zei de jongen, terwijl hij weer een krab in zee wierp.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers