Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Update Thuisgeef-initiatieven

7 juli 2023

De Thuisgevers staan niet stil. We delen graag meer informatie over de laatste ontwikkelingen. In de gemeenten Rotterdam en Houten is de afgelopen maanden een derde Thuisgeef-initiatief geopend. Mooi om te zien hoe in beide gemeenten steeds weer nieuwe locaties gevonden worden waar erkende vluchtelingen kunnen starten met hun bestaan in Nederland.

In de gemeente Altena heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten om in zee te gaan met de Thuisgevers. Medio augustus worden daar de eerste mensen verwacht. In Hoorn wordt gewerkt aan een zogeheten ‘doorstroomlocatie’. De Thuisgevers gaan helpen met de begeleiding door buddy’s. Verder zijn er nog altijd verschillende verkenningen gaande naar kansrijke locaties waar vaak nog licht verbouwd moet worden om mensen te kunnen huisvesten.

In gemeente Stichtse Vecht is het initiatief in Breukelen afgerond. In een paar andere gemeenten waar statushouders zijn doorgestroomd naar een permanente woning, wordt nog onderzocht of er opnieuw mensen bij het Thuisgeef-initiatief geplaatst kunnen worden.

De Thuisgevers zijn ook in gesprek met enkele gemeenten om te onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan of participeren in grotere projecten voor gemengde doelgroepen. Dat betekent dat er niet alleen statushouders komen te wonen maar ook andere (spoed)zoekers naar een woning. Hierover berichten we later meer.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers