Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Thuisgevers warm onthaald in synode Protestantse Kerk

11 februari 2023

Op zaterdag 11 februari had de landelijke synode van de Protestantse Kerk in Nederland de Thuisgevers op de agenda staan. Laura Prat Bertrams, projectmanager bij de Thuisgevers, gaf de synodeleden een bevlogen toelichting op dit bijzondere initiatief, dat in oktober gestart is vanuit een samenwerking tussen de Protestantse Kerk en de gemeente Kampen.

Laura: “Inmiddels zijn op ruim 100 plekken in Nederland vrijwilligers aan het nadenken waar ze in hun gemeente statushouders kunnen huisvesten en hoe dit vormgegeven kan worden. Onze hoop is dat we uiteindelijk 8.000 statushouders een tijdelijke verblijfplaats kunnen bieden.”

Bertine Oosthoek-Bogaard vertelde als kwartiermaker en initiatiefnemer van het Thuisgeefinitiatief in de pastorie van Breukelen hoe een groep van zes alleenreizende mannen daar was ontvangen. “Eerst wezen we hen de weg, maar na een week al nodigden zij ons op de thee uit bij hen thuis!” Veel synodeleden gaven aan dat ze de Thuisgevers al kenden en het initiatief een warm hart toedragen, en zo voelden wij ons als Thuisgevers erg welkom in deze grootste landelijke vergadering van de Protestantse Kerk. Laura: “We kunnen zo laten zien dat heel veel Nederlanders wél wat willen doen voor die ander die ze niet kennen. Dat raakt mij, iedere keer weer.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers