Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Thuisgevers nu ook actief in Nieuw-Lekkerland 

3 maart 2023

Vrijdag 3 maart ondertekenden Arco Bikker (wethouder Nieuw-Lekkerland; gemeente Molenlanden), Piet de Jonge (voorzitter Hervormde gemeente Maranatha en Thuisgeef-initiatiefnemer), Maaike Stolte (sr teamleider Vluchtelingen Werk Nederland), een samenwerkingsovereenkomst om onder de vlag van de Thuisgevers een pastoriewoning tijdelijk beschikbaar te stellen voor de huisvesting van statushouders.

Gedeputeerde Anne Koning was daar namens de provincie Zuid-Holland bij aanwezig om initiatieven als dit te ondersteunen. Als statushouders een woning krijgen en de asielopvang verlaten, kunnen zij beginnen met hun inburgering in de Nederlandse maatschappij. Anne Koning: “Mensen die een oorlog ontvluchten moeten we een goede ontvangst bieden in ons land. Als ze vervolgens recht hebben op een verblijfsvergunning dan is het zaak om zo snel mogelijk mensen een thuis te bieden. Initiatieven als deze tijdelijke huisvesting via de Thuisgevers zijn belangrijk omdat er zo wordt bijgedragen aan de doorstroming uit azc’s. Want als statushouders kunnen doorstromen ontstaat er ruimte voor vluchtelingen. We waarderen de inzet van de gemeente en betrokken organisaties en zijn ons ervan bewust dat het zoeken is naar oplossingen in beperkte ruimte.”

Hervormde gemeente Maranatha, Piet de Jonge: “Dit is een win-win situatie in het kwadraat, voor de statushouders omdat zij nu kunnen beginnen aan hun inburgering, voor het COA omdat er nu weer plaatsen vrij komen voor asielzoekers, voor de gemeente omdat zij hiermee voldoen aan hun verplichting om statushouders te huisvesten en voor Maranatha omdat wij gedurende de vacante periode van de dominee toch huurinkomsten hebben.”

De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij huisvesting van statushouders. Dit doen zij door inzet voor flexwonen, onder andere via de Vliegende Brigade. Ook zorgen zij voor regionale verbinding, zodat gemeenten gezamenlijk de opgave kunnen oppakken en leren van goede voorbeelden. Daarnaast heeft de provincie het Aanjaagteam huisvesting Spoedzoekers ingesteld. Dit team helpt geschikte locaties te vinden voor de opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïners. Het aanjaagteam heeft gemeente Molenlanden en de kerk met de leegstaande pastorie in Nieuw-Lekkerland voor de Thuisgevers bij elkaar gebracht.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers