Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Terugblik congres ‘Van opvang t/m integratie’

8 mei 2023

Gemeenten spelen nu en de komende jaren een grote rol bij de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden en de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten. Dit betekent dat gemeenten aan de slag moeten met opvanglocaties, huisvesting, participatie, integratie/inburgering, onderwijs en zorg. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met leefbaarheid in buurten/wijken/dorpen/steden en acceptatie in de samenleving. Dit vraagt om integrale aanpakken en antwoorden op specifieke vraagstukken.

Deze gezamenlijke opgaven stonden centraal tijdens het congres ‘Van Opvang t/m integratie’ op maandag 8 mei 2023 in het Beatrix Theater in Utrecht.

De Thuisgevers waren aanwezig met een informatiestand en verzorgden samen met VluchtelingenWerk Nederland een sessie voor Rijks- en gemeenteambtenaren over het versneld huisvesten van statushouders via Thuisgeef-initiatieven.

De middag werd afgesloten door Eric van der Burg, staatssecretaris Justitie en Veiligheid en Rutger Groot Wassink, wethouder Amsterdam en voorzitter van de Tijdelijke commissie Asiel en Migratie van de VNG.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers