Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

De Thuisgevers gaan nog een jaar door met het huisvesten en begeleiden van statushouders

31 maart 2023

De Thuisgevers gaan nog zeker een jaar door met het succesvol begeleiden en huisvesten van statushouders in leegstaande gebouwen via maatschappelijke initiatieven. De initiatiefnemers van de Thuisgevers – de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland – ondertekenden daarvoor donderdag 30 maart een overeenkomst. Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de Thuisgevers in ieder geval nog een jaar, tot 3 april 2024.

De Thuisgevers hebben sinds de start in oktober door mensen te huisvesten, in totaal meer dan 3.000 nachten vrijgespeeld in asielzoekerscentra. Dat doen de Thuisgevers tegen kosten die aanzienlijk lager liggen dan bijvoorbeeld die van crisisnoodopvang. Op dit moment zijn er zo’n 150 maatschappelijke initiatieven actief. In oktober 2022 begon de Thuisgevers als oplossing voor de vastgelopen asielopvang. Statushouders – dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning – verblijven onnodig lang in asielzoekerscentra, in afwachting van een woning die er vaak nog niet is.

De Thuisgevers vinden bijzondere huisvestingsplekken
“Als Thuisgevers vinden we bijzondere plekken, zoals schoolgebouwen, sportkantines en pastorieën waar we mensen een tijdelijk thuis kunnen geven. Mooi dat we van het Rijk het vertrouwen hebben gekregen om daarmee in ieder geval nog een jaar door te gaan“ zegt Laura Prat Bertrams, projectmanager van de landelijke Thuisgevers. “Onze pioniers en kwartiermakers zitten klaar om nog veel meer gemeenten en maatschappelijke organisaties kosteloos te helpen. Het is bijzonder om te zien hoe honderden vrijwilligers, van klusser tot buddy, zich inzetten om hun nieuwe buren een warm welkom te bieden.”

Thuisgevers onverminderd nodig
Burgemeester Sander de Rouwe van gemeente Kampen: “De beelden van mensen die vanwege overvolle asielopvang buiten sliepen in Ter Apel, hebben we misschien niet meer vers in het geheugen. Vast staat dat de Thuisgevers onverminderd nodig zijn. Ik doe dan ook een oproep aan mijn collega’s in het land om ook met de Thuisgevers in zee te gaan. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er ongelofelijk veel energie en saamhorigheid ontstaat binnen een Thuisgeef-initiatief in de gemeente.”

Jurjen de Groot, directeur van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland: “Als kerken voelen we ons onverminderd betrokken bij de opvang van vluchtelingen. Ik wil ook andere kerken en niet-kerkelijke organisaties vragen met de Thuisgevers mee te denken. Je geeft mensen, na lang wachten, met een thuis weer perspectief.”

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers