Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Nieuw Thuisgeef-initiatief tijdelijke huisvesting voor statushouders in de TU Kampen

22 februari 2023

Woensdagochtend 22 februari sloot de gemeente Kampen een overeenkomst met de Theologische Universiteit Kampen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Kampen voor de tijdelijke huisvesting en begeleiding van minimaal tien en maximaal zestien statushouders in één van de gebouwen aan de Broederweg. Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Ik ben blij dat wij deze nieuwe Kampenaren een plek kunnen bieden en zij ook per direct met hun inburgering kunnen beginnen.”

Van der Sluis: vervolgt: “De mensen die straks in het aangepaste gedeelte van de TU Kampen aan de Broederweg komen wonen, zijn mensen die we als gemeente sowieso hadden moeten huisvesten. Op deze manier kan dat versneld. Groot voordeel is dat zij per direct met hun inburgering kunnen beginnen; Nederlands kunnen leren en aan het werk of naar school kunnen.” Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies komen wonen en wanneer zij arriveren. In de aanloop naar de huisvestingsplannen heeft de gemeente een informatieavond gehouden waar samen met omwonenden de mogelijkheden zijn verkend. Zij zijn intussen geïnformeerd over dit besluit.

Ook Pim Boven, voorzitter College van Bestuur Theologische Universiteit Kampen/Utrecht is blij dat statushouders gehuisvest kunnen worden in de TU Kampen: “Het is mooi dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting van statushouders. Het is mooi om dat samen met de kerken, de gemeente en de Thuisgevers te kunnen doen.”

Klussen

Uitgangspunten voor de huisvesting van statushouders via de Thuisgevers is dat het om relatief hoogwaardige huisvesting gaat en dat er aanvullende sociale begeleiding is door buddy’s. Dat wordt voor deze locatie verzorgd door vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Kampen, die ook hebben geholpen met klussen en de inrichting van de locatie. De tijdelijke huisvesting duurt maximaal zes maanden. Daarna stromen de nieuwe Kampenaren door naar een reguliere woning.

“Toen we wisten waar de Thuisgevers over gaat, werden we al snel enthousiast”

Tweede Thuisgeef-initiatief in Kampen

De beoogde huisvesting van statushouders in de TU Kampen is het tweede concrete Thuisgeef-initiatief in de gemeente Kampen. In november 2022, een maand na de start van het project, werden twee statushouders gehuisvest in een seniorenwoning van de Stichting Armenstaat. Op dit moment lopen er zo’n honderd verkenningen voor Thuisgeef-initiatieven in meer dan zestig gemeenten door heel Nederland. Er zijn negen initiatieven gerealiseerd, waarmee in totaal 86 mensen zijn gehuisves

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers