Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Burgemeester van Kampen in asielcommissie

20 februari 2023

Eind januari 2023 is burgemeester Sander de Rouwe van de gemeente Kampen benoemd als lid van de  tijdelijke adviescommissie Asiel en Migratie. In deze commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) buigen 19 bestuurders van verschillende gemeenten zich niet alleen over vraagstukken rond de opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne maar ook over het huisvesten van statushouders en het voeren van regie op de inburgering. Thema’s die onverminderd actueel zijn in Nederland. Het zorgen voor een goede landing in de samenleving is essentieel, evenals het vinden van maatschappelijk draagvlak, aldus de VNG.

De burgemeester onderstreepte in dagblad De Stentor de ‘Kamper aanpak ontheemden’, van waaruit de Thuisgevers is ontstaan: “Ik denk dat we toegevoegde waarde hebben”, stelt De Rouwe. ,,De manier waarop we hier kleinschalig en met kerken en verenigingen ontheemden opvangen, is volgens mij een belangrijke reden geweest voor de VNG om Kampen in die commissie te willen hebben.” Ook pleit hij ervoor dat asielzoekers betaald aan het werk mogen.

We wensen burgemeester De Rouwe veel succes in deze nieuwe functie!

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers