Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Hotel-en accommodatieregeling voor statushouders verlengd tot 2025

8 juni 2023

De hotel- en accommodatieregeling voor statushouders wordt verlengd tot 1 januari 2025. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg in antwoorden op Kamervragen van Anne-Marijke Podt (D66). Hierdoor kunnen gemeenten, onder de vlag van de Thuisgevers, op nog veel meer locaties statushouders huisvesten. 

Door financiering vanuit de Hotel-en Accomodatieregeling (HAR) kunnen statushouders via een Thuisgeef-initiatief gehuisvest worden in tijdelijke woonruimtes zoals leegstaande schoolgebouwen, pastorieën, buurthuizen of bedrijfskantines. De kosten voor het gebruik van de woning, zoals huur en energiekosten en de inzet van een buddy worden hieruit vergoed. 

De hotel-en accommodatieregeling zou in eerste instantie eind juni 2023 aflopen. De regeling werd ingesteld als noodgreep voor een periode van zes maanden om de druk op de asielopvang te verlagen. De druk blijft echter onverminderd hoog. Van de 16.000 statushouders verblijven er 11.000 langer dan de afgesproken termijn van 14 weken in een opvanglocatie van het COA.

Nu het kabinet wederom voldoende aanleiding ziet om de tijdelijke opvangmogelijkheden in stand te houden voor gemeenten, kunnen de Thuisgevers door met het versneld huisvesten van statushouders. Gemeenten en maatschappelijke initiatieven kunnen kosteloos de steun van de Thuisgevers inschakelen.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers