Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Het Rijk brengt bezoek aan de Thuisgevers

2 juni 2023

In Thuisgeef- gemeente Rotterdam spraken we met de directeuren-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Annet Bertram, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting, Chris Kuijpers, over de Thuisgevers.

In Rotterdam zijn de Thuisgevers al op meerdere locaties actief. Twee gezinnen hebben een nieuw thuis gevonden dankzij de inzet van medewerkers van de Gemeente Rotterdam, vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland en Thuisgeef- initiatiefnemer Jaco Groenewoud en zijn team van de Protestantse Kerk in Rotterdam Noordrand. Het derde Rotterdamse Thuisgeef-initiatief is van Bram van Noordenne en de vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Delfshaven.

Onder leiding van initiatiefnemer van de Thuisgevers burgemeester Sander de Rouwe bespraken we hoe we als Thuisgevers nog meer statushouders versneld aan een nieuw bestaan kunnen helpen. Het gebrek aan betaalbare woningen is in heel Nederland een probleem. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting zoekt dan ook continu naar oplossingen. Ook bij de Thuisgevers lopen we tegen het gebrek aan betaalbare woningen aan.

Lokale bestuurders hebben vaak geen zicht op een betaalbare woning voor statushouders na afloop van een Thuisgeef-initiatief. In de praktijk vormt dat een struikelblok voor gemeenten om met de Thuisgevers in zee te gaan. “Als we alle mooie ideeën die we vandaag hebben uitgewisseld concreet kunnen maken, is dat straks niet meer aan de orde, stelt projectmanager van de Thuisgevers, Laura Prat Bertrams. “Naast of eigenlijk ná de tijdelijke huisvesting via de Thuisgevers, kunnen we gemeenten dan ook versneld helpen aan een volgende woonplek voor de statushouder”.

Diana Westdijk en Myra Koomen van de gemeente Rotterdam verkennen samen met Bertine Oosthoek, kwartiermaker van de Thuisgevers, een vierde Thuisgeef-locatie. In de bestuurlijke brainstorm vertelde de gemeente Rotterdam dat het gaat om vrij groot pand. Dit pand zou geschikt zijn voor de huisvesting van een gemixte doelgroep van woningzoekers; dus niet alleen statushouders maar ook starters, senioren en andere mensen die door persoonlijke omstandigheden met spoed een eigen woning nodig hebben.

Volgens de afvaardiging vanuit het Rijk zijn dit kansrijke ideeën. Het werkbezoek krijgt dan ook een vervolg, waarin deze “sympathieke plannen” zeker verder uitgewerkt gaan worden.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers