Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Groepsherberg De Twijfelaar in Wittelte biedt een tijdelijke woonplek aan twaalf statushouders

12 april 2023

Vandaag start er een nieuw Thuisgeef-initiatief! Groepsherberg De Twijfelaar in Wittelte biedt een tijdelijke woonplek aan twaalf statushouders. De gemeente Westerveld heeft, samen met de organisatie van de groepsherberg, het initiatief genomen om deze accommodatie beschikbaar te stellen.

Ook in Wittelte worden statushouders gehuisvest volgens de hotel- en accommodatieregeling (HAR). Deze regeling is door COA in het leven geroepen om de druk op de opvangcapaciteit te verkleinen.

Naast tijdelijke huisvesting zorgen buddy’s voor sociale begeleiding. Iedere statushouder wordt gekoppeld aan een buddy die helpt om hen wegwijs te maken in de nieuwe woonomgeving. Zo hebben zij direct een informeel netwerk om zich heen. Zodra de statushouders in de gemeente Westerveld wonen mogen zij direct starten met hun inburgeringstraject.

Vrijwilligers voor de functie van buddy zijn van harte welkom! Wil je helpen? Meld je dan bij de gemeente Westerveld of mail naar welkom@dethuisgevers.nl , dan ontvang je alle benodigde informatie!

Foto: detwijfelaar.nl

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers