Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

De Thuisgevers huisvesten versneld zes statushouders in Breukelen

1 december 2022

Via het initiatief de Thuisgevers worden in december 2022 zes statushouders versneld gehuisvest in de pastorie van de Protestantse Gemeente Breukelen. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht besloten. Burgemeester Ap Reinders ondertekent deze week een overeenkomst met dit Thuisgeef-inititiatief, dat daarmee de tweede concretisering is van de tientallen kerken en maatschappelijke organisaties die de mogelijkheden verkennen om statushouders te huisvesten.

Initiatiefnemer Bertine Oosthoek: “Toen het project de Thuisgevers begin september werd gelanceerd, moest ik meteen denken aan onze leegstaande pastorie. Na het bijwonen van een inspiratiesessie van de Thuisgevers heb ik direct contact opgenomen met gemeente Stichtse Vecht. Na een periode van intensief overleg met de gemeente zijn we tot deze overeenkomst gekomen. We hebben denk ik de beelden van Ter Apel allemaal nog op ons netvlies. Ik ben blij dat we met ons initiatief samen met de gemeente concreet kunnen bijdragen aan een oplossing door statushouders te huisvesten.”

Inboedel
In de pastorie is per direct plaats voor 6 personen, voor ten minste een half jaar. Half december zullen de statushouders de pastorie daadwerkelijk betrekken. De directe omwonenden zijn geinformeerd en staan volgens Oosthoek positief tegenover het initiatief.

Ook de Protestanste Gemeente in Breukelen reageerde positief. “Na een presentatie over het voornemen om mensen tijdelijk te huisvesten, kreeg ik vanuit de kerk direct spullen voor de inboedel aangereikt. De afgelopen weken is de pastorie met man en macht opgeknapt en ingericht – en zelfs de bedden zijn al opgemaakt. De mensen kunnen er morgen in. Ook staat er een aantal vrijwilligers klaar om de nieuwe bewoners als buddy bij te staan!”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers