Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

De Thuisgevers huisvesten statushouders in seniorenwoning in Kampen

15 oktober 2022

Initiatiefnemer Teun de Man van Stichting Algemene Armenstaat en burgemeester Sander de Rouwe van gemeente Kampen ondertekenen op maandag 31 oktober een overeenkomst voor het huisvesten van twee statushouders in een seniorenwoning van de stichting. Binnen een maand na de start van het project de Thuisgevers is daarmee het eerste Thuisgeef-initiatief een feit, in de gemeente die samen met de Protestante Kerk in Nederland aan de wieg stond van dit project.

Intussen worden in ruim 40 gemeenten zo’n 60 initiatieven voor tijdelijke huisvesting van statushouders via kerken en andere maatschappelijke organisaties onderzocht. De Stichting Algemene Armenstaat is voortgekomen uit de vroegere stichting van
weldadigheid en beschikt over ruim veertig sociale huurwoningen, specifiek voor de oudere doelgroep. Een van de 24 seniorenwoningen van De Oldenhof komt nu vrij voor twee 55-plus statushouders; dat zijn erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Teun de Man, voorzitter van de stichting, vertelt: “Onze stichting heeft een sociale inborst; wij denken ook in het sociale belang. Toen ik las over het plan van de gemeente Kampen en de kerken, kwamen bij ons toevallig net twee woningen leeg. Het bestuur was het er direct over eens om een van de woningen aan te bieden voor de huisvesting van statushouders. Het was
alleen even zoeken naar een stel van 55-plus. Dat staat nu eenmaal in onze statuten en daar wilden we ons wel aan houden.”

Samen met tientallen vrijwilligers van de stichting, welzijnsorganisatie WijZ en de kerken in Kampen, is de woning de afgelopen dagen schoongemaakt en ingericht. In overleg met de vorige bewoner is een deel van de goede inboedel achtergelaten voor de nieuwkomers.

Kleinschalig en met de samenleving
Burgmeester Sander de Rouwe: “Dit is opnieuw een voorbeeld van de ‘Kamper Aanpak Ontheemden’ waar het project de Thuisgevers voor staat: kleinschalige huisvesting vanuit en met de samenleving, in plaats van grootschalige opvang door afspraken tussen overheden. Daar ben ik als burgemeester vóór, omdat het gebleken succesvol is.” Een tweede pijler van de Thuisgevers die in de gemeente Kampen vorm krijgt, is de aanvullende sociale begeleiding. “Samen met onze welzijnsorganisatie WijZ en de Kamper afdelingen van vrijwilligersorganisaties Humanitas en Present wordt gewerkt aan een allround buddy- systeem voor álle ontheemden die een tijdelijk thuis hebben gevonden in de gemeente. Inwoners kunnen daar bij helpen, door activiteiten te organiseren die vanuit het gemeentelijke Ontmoetingsfonds Ontheemden worden gefinancierd. Zo nemen we ontheemden daadwerkelijk samen in ons midden op.”

Het Thuisgeef-initiatief in de gemeente Kampen is de concretisering van circa zestig mogelijke initiatieven voor de tijdelijke huisvesting van statushouders die op dit moment worden verkend, in circa veertig gemeenten. Daaronder zitten zowel kerkelijke als maatschappelijke initiatieven tussen zoals dat van De Man; dat varieert van bijvoorbeeld een voetbalvereniging tot en met een onderwijsinstelling die huisvestingsplekken aanbieden.

Kosteloos advies en ondersteuning
Het projectbureau van de Thuisgevers geeft kosteloos advies en ondersteuning aan lokale overheden, maatschappelijke organisaties en kerken die willen onderzoeken of zij tijdelijk statushouders kunnen huisvesten. Ook helpt het projectbureau bij het regelen van de financiering hiervan en het tot stand brengen van een goede samenwerking tussen betrokken partijen.

Het project de Thuisgevers is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Zij willen de opvangcrisis helpen oplossen door gezamenlijk honderden statushouders te huisvesten bij maatschappelijke organisaties en
kerken in heel Nederland. Dat doen ze door publiek-private samenwerkingen te initiëren, waarmee de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen goede ervaringen hebben opgedaan bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het initiatief ‘de Thuisgevers’ wordt ook ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken Nederland.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers