Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Kerken willen samen met gemeenten opvangcrisis humanitair helpen oplossen

26 augustus 2022

De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen willen de opvangcrisis helpen oplossen door gezamenlijk tientallen asielzoekers en statushouders te huisvesten bij kerkelijke gemeenten in heel Nederland. Dat doen ze door een publiek-private samenwerking te initiëren, waarmee de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen samen goede ervaringen hebben opgedaan bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland: “Al weken kijken we met ontzetting naar de beelden uit Ter Apel. Het is meer dan mensonwaardig wat we zien. Onze telefoon gaat voortdurend: kerken in heel Nederland bieden hulp en opvangplekken aan. Samen met de gemeente Kampen hebben we de afgelopen weken gewerkt aan een plan om de Kamper Aanpak Ontheemden landelijk te introduceren.”

“Een nieuwe kans om deze roeping uit te leven, om op te komen voor gerechtigheid en op te komen voor de meest kwetsbaren”

De Kamper Aanpak Ontheemden laat zien dat ontheemden snel – en met draagvlak – onderdeel worden van de samenleving als dat kleinschalig gebeurt. De Groot: “De Protestantse Kerk gelooft in de kracht van kleinschaligheid. Je biedt mensen een menswaardig bestaan als je hen bij naam kent en hen opneemt in de gemeenschap. Wij voelen ons door God geroepen om vreemdelingen te verwelkomen, hen te helpen en voor hen te zorgen. Dus hier is voor ons een nieuwe kans om deze roeping uit te leven, om op te komen voor gerechtigheid en op te komen voor de meest kwetsbaren.”

Samen Thuisgeven
Vanuit de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland ligt er een voorstel bij het ministerie om een project ‘Samen Thuisgeven’ te starten. In Kampen zijn zeer positieve ervaringen in samenwerking tussen kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeente om in korte tijd huisvesting te bieden aan een grote groep mensen uit Oekraïne. Op basis van deze samenwerking wordt er een forse pilot opgezet om dit model op meer plaatsen in het land te laten werken, maar dan voor statushouders en/of asielzoekers. Dat doen we met een projectorganisatie waarin we als Protestantse Kerk samen met Kampen optrekken. De Raad
van Kerken in Nederland, waar de Protestantse Kerk in Nederland deel van uitmaakt, ondersteunt dit initiatief.

“Confrontatie ligt op de loer, terwijl coöperatie juist oplossingen biedt”

Burgemeester Sander de Rouwe van de gemeente Kampen: “In de huidige asielcrisis wordt de samenleving onvoldoende betrokken bij het vinden van oplossingen. Confrontatie ligt op de loer, terwijl coöperatie juist oplossingen biedt. Kerken in het bijzonder spelen nu nog een ondergeschikte rol, terwijl ze bovengemiddeld betrokken zijn en een actievere rol kunnen vervullen bij de lokale extra opvang van bijvoorbeeld statushouders. Als lokale overheden en kerken de handen ineenslaan kunnen we net als bij de Oekraïne vluchtelingen de maatschappelijke druk verminderen en het draagvlak hiervoor vergroten.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers