Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Westerveld

Groepsherberg de Twijfelaar
12 personen
Eigenaar de Twijfelaar en gemeente Westerveld

In groepsherberg De Twijfelaar in Wittelte worden twaalf statushouders gehuisvest voor een periode van zes maanden. De gemeente heeft samen met de organisatie van deze groepsherberg het initiatief genomen om statushouders hier te huisvesten volgens de hotel-en accomodatieregeling (HAR).

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers