Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Staphorst

Voormalig hotel
50 personen inclusief kinderen
Eigenaar Waanders en gemeente Staphorst

Gemeente Staphorst huisvest statushouders in het voormalige hotel Waanders. Onder de vlag van de Thuisgevers kunnen hier zo’n veertig tot vijftig mensen gehuisvest worden. Hiermee is het een van de grotere Thuisgeef-initiatieven. Op 11 april arriveerde hier de eerste groep bewoners; drieëntwintig kinderen en negen volwassenen.

De Thuisgevers is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers