Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Foto van het pand van google streetview

Nijkerk

Kosterswoning
3 - 5
CVK Kruiskerk in Nijkerk, gemeente Nijkerk

De voormalig leegstaande kosterswoning in Nijkerk vormde tot voor kort het onderkomen van Oekraïense vluchtelingen. Sinds begin februari is dit pand het tijdelijk onderkomen voor drie broers uit Syrië met een verblijfsvergunning, die wachten op gezinshereniging met hun moeder en vierde broer. “We zochten naar een goede bestemming voor onze voormalige kosterswoning vooral vanuit onze diaconale taak, via dit Thuisgeefinitiatief is dat goed gelukt” vertelt de voorzitter van de CVK Kruiskerk in Nijkerk. 

De Kruiskerk heeft voor dit Thuisgeefinitiatief een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Nijkerk. Door de overeenkomst tellen de opvangplekken in de kosterswoning direct mee in het aantal statushouders dat Nijkerk wettelijk moet huisvesten en kan de huisvesting gefinancierd worden vanuit de Hotel en Accommodatieregeling . De woning is beschikbaar gesteld voor 11 maanden. Mocht er dan nog geen definitieve woning voor het gezin gevonden zijn, dan moet een nieuwe overeenkomst worden gesloten voor een langer verblijf. 

 

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers