Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Nieuw-Lekkerland

Leegstaande pastorie in de dorpskern
9 personen inclusief kinderen
Provinciaal Aanjaagteam, gemeente Molenlanden en de kerk in Nieuw-Lekkerland

In Nieuw-Lekkerland, in de gemeente Molenlanden, worden in een leegstaande pastorie statushouders tijdelijk gehuisvest. De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij huisvesting van statushouders. Dit doen zij door inzet voor flexwonen, onder andere via de Vliegende Brigade. Ook zorgen zij voor regionale verbinding, zodat gemeenten gezamenlijk de opgave kunnen oppakken en leren van goede voorbeelden.

Daarnaast heeft de provincie het Aanjaagteam huisvesting Spoedzoekers ingesteld. Dit team helpt geschikte locaties te vinden voor de opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïners. Het aanjaagteam heeft gemeente Molenlanden en de kerk met de leegstaande pastorie in Nieuw-Lekkerland voor de Thuisgevers bij elkaar gebracht.

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers