Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Kampen (initiatief 1)

Seniorenwoning
2 personen
Stichting Algemene Armenstaat en gemeente Kampen

Binnen een maand na de start van het project de Thuisgevers zijn in Kampen twee statushouders gehuisvest in een seniorenwoning van Stichting Algemene Armenstaat in die stad. De stichting is een particuliere organisatie die ruim veertig sociale huurwoningen voor ouderen bezit. Teun de Man, voorzitter van die stichting, ondertekende met burgemeester Sander de Rouwe van Kampen eind oktober de overeenkomst. Daarmee was het eerste Thuisgeef-initiatief een feit.

Hoe hoorde je van de Thuisgevers?

“Eigenlijk heel simpel: uit de lokale media hier in Kampen waarin de Thuisgevers werd aangekondigd. Het bleek een project van de gemeente en de PKN-kerken. We hebben gekeken: wat is dat voor een project en waar gaat het over? Toen we dat wisten werden we al snel enthousiast.”

Wat was je motivatie om een initiatief te starten?

“Onze stichting heeft een sociale inslag; wij denken ook in het sociale belang. Toen ik las over het plan van de gemeente Kampen en de kerken, hadden we als stichting net een huurwoning die vrijkwam. We waren die woning aan het opknappen voor de verhuur, want we hebben altijd een lijstje met geïnteresseerden.”

“Omdat we de Thuisgevers een bijzonder en een mooi project vinden, hebben we gezegd: kunnen we die woning toewijzen aan het project zodat we een klein beetje kunnen bijdragen? We zijn blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen.”

Hoe heb je dit aangepakt?
“Het bestuur van de stichting heeft een gesprek gehad met het projectteam van de Thuisgevers. We waren enthousiast en waren het er direct over eens om het snel op te pakken en een van de woningen aan te bieden voor de huisvesting van statushouders. Het was alleen even zoeken naar een stel van 55-plus. Dat staat nu eenmaal in onze statuten en daar wilden we ons wel aan houden. Met veel vrijwilligers hebben we de woning daarna schoongemaakt en ingericht.”

“Toen we wisten waar de Thuisgevers over gaat, werden we al snel enthousiast”

Heb je nog een tip of iets anders dat je wilt meegeven?

“We hebben de gemeentelijke procedure gevolgd. De Thuisgevers is een project van de gemeente en die heeft ook de regels opgesteld in samenspraak met het COA en de rijksoverheid. Als je die regels volgt kom je een heel eind.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers