Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Kampen (initiatief 2)

Leegstaand gebouw Theologische Universiteit Kampen
10 - 16 bewoners inclusief kinderen
Diaconie Protestantse Gemeente Kampen, Theologische Universiteit Kampen en gemeente Kampen

Eind februari sloot de gemeente Kampen een overeenkomst met de Theologische Universiteit Kampen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Kampen voor de tijdelijke huisvesting en begeleiding van minimaal tien en maximaal zestien statushouders in één van de gebouwen aan de Broederweg. Inmiddels worden met dit Thuisgeef-initiatief twee gezinnen en twee andere familieleden tijdelijk gehuisvest. Stefanie Huls zet zich in als Thuisgeef-vrijwilliger en vertelt hieronder haar verhaal.

— — — — — 

Stefanie Huls hoefde niet lang na te denken toen ze het oproepje in het kerkblad las: “er waren klussers nodig om een aantal kamers klaar te maken voor statushouders, het leek me leuk om te helpen.” Van het een kwam het ander, want al gauw kreeg ze de vraag om de verbouwing te coördineren.

Eigen boontjes doppen
Als zzp’er is Stefanie wel gewend om te organiseren. “Als zelfstandig ondernemer in de zakelijke dienstverlening werk ik aan verschillende projecten”, vertelt ze. Op dit moment vervult ze de rol van managementassistent. “Dan wordt er wel van me verwacht dat ik mijn eigen boontjes kan doppen…”. Die organisatie skills kwamen goed van pas toen ze gevraagd
werd om een verbouwing te coördineren.

Oproep van de gemeente
Stefanie: “De gemeente Kampen deed een tijd geleden een oproep aan bedrijven en ondernemers, met de vraag of zij ergens ruimte hadden voor de opvang van vluchtelingen.” De Theologische Universiteit reageerde positief op deze oproep. “Ze hadden een leegstaand kantoorpand dat ze graag beschikbaar wilden stellen hiervoor. Toen is het balletje gaan rollen.”

Coördinerende rol
De Thuisgevers werd betrokken bij het initiatief, en ook de PKN gemeente waar Stefanie bij aangesloten is werd benaderd. “Ik las een oproep in ons kerkblad dat er mensen gezocht werden om te helpen bij het verbouwen en inrichten van het pand.” Ze meldde zich ervoor aan en kreeg al gauw een coördinerende rol toebedeeld. “Samen met het klusteam hebben we de kamers helemaal klaargemaakt voor bewoning.”

“Voor mij zijn het ‘gewoon mijn buren’; als ik langskom wordt er meteen koffie gezet”

Even bij de buren langs
Inmiddels zijn er twee gezinnen en twee andere familieleden gesetteld in het pand. Stefanie gaat er nog regelmatig naartoe voor hand-en-spandiensten. “Het is verderop bij mij in de straat, dus het kost me nauwelijks tijd. Ik zie het eigenlijk gewoon als mijn buren waar ik even langsga. Als ik er ben wordt er vaak meteen koffie gezet!”

Écht iets voor mensen betekenen
De statushouders worden bijgestaan door buddy’s, die via de kerk en Stichting Wijz Welzijn aan hen zijn gekoppeld. “De buddy’s helpen bij praktische zaken zoals het openen van post, inschrijven bij de burgerlijke stand en het aanvragen van een rijbewijs.” Na de verbouwing bood Stefanie aan om te helpen bij de begeleiding van deze buddy’s. “Ik vind het leuk om betrokken te blijven, en het is fijn om op deze manier écht iets voor mensen te betekenen.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers