Ook meedoen?
Of meer weten?

Neem dan contact op met het projectbureau van de Thuisgevers via welkom@dethuisgevers.nl of 06-21903658.

Pers kan contact opnemen met Henrica de Vries, via henrica@dethuisgevers.nl of 06-1386 2062

Foto van Europarcs

Kampen (initiatief 4)

Vakantiepark, Europarcs de IJssellanden
28
Gemeente Kampen, Europarcs de IJssellanden

Vakantiepark EuroParcs De IJssel Landen stelt vijf huisjes beschikbaar voor de Thuisgevers. In de huisjes kunnen in totaal maximaal 28 mensen wonen. Het gaat om statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die de asielprocedure met goed gevolg hebben doorlopen. Deze mensen zijn gekoppeld aan de gemeente Kampen, waar ze uiteindelijk ook een definitieve woning krijgen. De mensen arriveren vanaf 1 februari 2024 op het vakantiepark. Ze verblijven er voor een half jaar tot een jaar.

De Thuisgevers zoekt door heel Nederland naar woonplekken om statushouders tijdelijk in te huisvesten. Zo kunnen vluchtelingen met een verblijfsvergunning alvast een start maken met hun nieuwe bestaan én komt de doorstroom uit de asielopvang op gang. “Mensen wachten nu soms maanden, zo niet jaren, totdat er een plekje voor ze is in een gemeente. Hun leven staat stil en dat is voor niemand goed”, vertelt projectmanager en grondlegger van de Thuisgevers Laura Prat Bertrams. “We zijn blij dat ook vakantieparken de Thuisgevers weten te vinden om tegen betaling woonruimte voor statushouders beschikbaar te stellen.”

De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

welkom@dethuisgevers.nl | 06-21903658

Logo Thuisgevers